Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Orecchiette z czerwoną cykorią serem brie i octem balsamicznym

Orecchiette z czerwoną cykorią serem brie i octem balsamicznym

Skład­ni­ki:

320 g maka­ro­nu orec­chiet­te
100 g sera brie
400 g czer­wo­nej cyko­rii
60 g orze­chów wło­skich
150 g sera mascar­po­ne
ocet bal­sa­micz­ny
3 łyż­ki oli­wy extra ver­gi­ne
sól i pieprz

Przy­go­to­wa­nie:
Umyć i osu­szyć cyko­rię, pokro­ić ją na drob­ne pasecz­ki i dopra­wić mie­szan­ką pie­przu, soli, oli­wy i 3 łyżek octu bal­sa­micz­ne­go. Odsta­wić na bok. Ugo­to­wać maka­ron orec­chiet­te w dużej ilo­ści oso­lo­nej wody, odce­dzić al den­te i wymie­szać w misce z serem mascar­po­ne, pokro­jo­ną na kawał­ki poło­wą sera brie i poło­wą przy­go­to­wa­nej cyko­rii. Wyło­żyć na tale­rze, ude­ko­ro­wać, pozo­sta­łym serem brie, cyko­rią i orze­cha­mi. Opró­szyć danie świe­żo zmie­lo­nym pie­przem i poda­wać gorą­ce.

Super­pro­ste goto­wa­nie. Nie wię­cej niż 6 skład­ni­ków,  Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e-mail: jednosc@jednosc.com.pl