Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Perliczki z soczewicą czerwoną

Perliczki z soczewicą czerwoną

Skład­ni­ki:

4 udka z per­licz­ki
200 g socze­wi­cy czer­wo­nej
2 sza­lot­ki
2 łyż­ki oli­wy z oli­wek
sól i pieprz mie­lo­ny

Przy­go­to­wa­nie:
W ron­del­ku żeliw­nym pod­grzać 1 łyż­kę oli­wy, przy­ru­mie­nić udka z per­licz­ki, przy­kryć i na małym ogniu sma­żyć 30 minut.  Udka wyjąc z ron­dla, wylać powsta­ły sos, do ron­dla wlać łyż­kę oli­wy i zeszklić posie­ka­ne sza­lot­ki. Dodać socze­wi­cę, wlać 700 ml wody, przy­pra­wić solą oraz pie­przem i na małym ogniu goto­wać 10 minut. Dodać udka z per­licz­ki i goto­wać jesz­cze 10 minut.

Dania z dro­biu. 3 skład­ni­ki w 15 minut, Wydaw­nic­two Jed­ność z Kielc, tel. 41 349 50 50, www.jednosc.com.pl, e mail: jednosc@jednosc.com.pl