Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pielgrzymki papieża Franciszka w 2019 roku

Papież Franciszek

W ciągu pięciu lat pontyfikatu Ojciec Święty Franciszek odbył 25 zagranicznych podróży apostolskich. Wiele wskazuje na to, że w roku 2019 liczba ta znacząco wzrośnie. Będą to zapewne pielgrzymki trudne, o wymiarze historycznym. Oto krótki przewodnik po planowanych na rok 2019 papieskich pielgrzymkach.

W dniach 23–27 stycznia Ojciec Święty Franciszek odbędzie pierwszą i najdłuższą podróż apostolską w roku 2019. Związana jest ona z odbywającymi się w Panamie 34. Światowymi Dniami Młodzieży. Program papieskiej wizyty obejmuje m.in. spotkanie z biskupami Ameryki Środkowej (23.01), udział w Drodze Krzyżowej w Panama City, celebrację Mszy św. w Bazylice Santa Maria Antigua z poświęceniem odnowionego ołtarza, a w niedzielę 27 stycznia w Metro Park pożegnalną Mszę św. dla katolickiej młodzieży z całego świata.

Na przełomie zimy i wiosny Ojciec Święty odwiedzi kilka krajów muzułmańskich. W dniach 3–5 lutego Papież uda się do Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie weźmie udział w Międzynarodowym Spotkaniu Międzyreligijnym na temat „Braterstwa Międzyludzkiego”. Ojciec Święty pojedzie tam na zaproszenie szejka Muhammada ibn Zajeda an-Nahajana. Tematem przewodnim pielgrzymki do Abu Dhabi będzie zdanie z modlitwy św. Franciszka z Asyżu: „Uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju”. W czasie swojego pontyfikatu papież Franciszek był już na Bliskim Wschodzie. Odwiedził m.in. Jordanię i Izrael.

Na stronie internetowej zamieszczone są wyłącznie fragmenty wybranych artykułów, po resztę zapraszamy do lektury papierowej wersji naszego Tygodnika.

(chś)