Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pizza z cukinią, z kozim serem i z orzechami włoskimi

Pizza z cukinią, z kozim serem i z orzechami włoskimi

Skład­ni­ki:
1 kozi ser (150–200 g)
1 cia­sto na piz­zę (goto­we)
2 małe cuki­nie gril­lo­wa­ne
kil­ka małych pomi­dor­ków
2 ząb­ki czosn­ku
3 łyż­ki posie­ka­nych orze­chów wło­skich
1 łyżecz­ka list­ków tymian­ku
1 łyż­ka oli­wy z oli­wek
3 łyż­ki płyn­ne­go mio­du

Przy­go­to­wa­nie:

Pie­kar­nik nagrzać do tem­pe­ra­tu­ry 220°C. Zdjąć skór­kę z pomi­do­rów i czosn­ku. Pomi­do­ry i czo­snek roz­gnieść widel­cem. Kozi ser pokro­ić w krąż­ki. Bla­chę pie­kar­ni­ka wyło­żyć papie­rem do pie­cze­nia. Roz­wi­nąć cia­sto na piz­zę i prze­ło­żyć na bla­chę. Na cie­ście roz­sma­ro­wać pomi­do­ry. Nało­żyć pla­ster­ki cuki­nii i kozi ser. Posy­pać posie­ka­ny­mi orze­cha­mi wło­ski­mi i tymian­kiem. Polać odro­bi­ną oli­wy i mio­du. Wsta­wić do pie­kar­ni­ka na 15–20 minut, aż cia­sto będzie dobrze upie­czo­ne. Piz­zę podać z sała­tą zie­lo­ną. Na deser zapro­po­no­wać świe­że owo­ce albo mus z jabłek, gru­szek i żura­wi­ny.

Kuch­nia dla zabie­ga­nych. Dania przy­go­to­wa­ne w week­end na cały tydzień”