Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Placki warzywne z owczym serem

Placki warzywne z owczym serem

Skład­ni­ki:
2 goto­wa­ne bata­ty
1–2 bro­ku­ły goto­wa­ne
3 łyż­ki pra­żo­nych orzesz­ków pinio­wych
6 małych cuki­nii gril­lo­wa­nych
2 jaj­ka
3 łyż­ki mąki
200 g fety
3 gałąz­ki mię­ty
2 łyż­ki oli­wy z oli­wek

Przy­go­to­wa­nie:

W misie roz­gnieść widel­cem bata­ty. Dodać jaj­ka i mąkę, wymie­szać.

Fetę pokru­szyć i dodać do bata­tów. Bro­ku­ły posie­kać i dodać do bata­tów razem z cuki­nia­mi i z orze­cha­mi pinio­wy­mi. Wymie­szać. Mię­tę pociąć nożycz­ka­mi i dodać do bata­tów. Wszyst­kie skład­ni­ki połą­czyć.

W dło­niach ufor­mo­wać 8 plac­ków.

Na dużej patel­ni pod­grzać oli­wę i sma­żyć plac­ki po oko­ło 4 minu­ty z każ­dej stro­ny. Plac­ki powin­ny być przy­ru­mie­nio­ne.

Kuch­nia dla zabie­ga­nych. Dania przy­go­to­wa­ne w week­end na cały tydzień”