Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Prenumerata

Fundacja „Źródło”, w ramach działalności statutowej, wydaje i rozprowadza
Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło” również drogą pocztową.

Koszt prenumeraty wraz z przesyłką:

  • kwartał – 60 zł
  • pół roku – 110 zł
  • rok – 220 zł

Prenumeraty dokonuje się wpłacając odpowiednią kwotę na konto:

Fundacja „Źródło“
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
31-074 Kraków


Nr rachunku: 26 1240 4432 1111 0000 4726 6472
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 422-74-18
lub przez pocztę e-mail: prenumerata@zrodlo.krakow.pl

Pobierz druk przelewu

Prenumeratę można zamówić korzystając z poniższego formularza. Druk do przelewu prześlemy wraz z pierwszym zamówionym egzemplarzem.

imię:

nazwisko:

ulica i numer:

kod pocztowy:

miejscowość:

e-mail:

telefon:

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację „Źródło”.