Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pstrąg pieczony z cukinią

Pstrąg pieczony z cukinią

Skład­ni­ki:

4 file­ty z pstrą­ga
4 śred­nie cuki­nie
40 g masła
świe­ży maje­ra­nek
sól i pieprz

Przy­go­to­wa­nie:

Usu­nąć z pstrą­ga skór­kę i ewen­tu­al­ne ości. Pokro­ić cuki­nię na cie­niut­kie pla­ster­ki, prze­ło­żyć do miski i dopra­wić szczyp­tą soli i pie­przu. Uło­żyć file­ty w naczy­niu żaro­od­por­nym, uprzed­nio natłusz­czo­nym masłem, lek­ko poso­lić i przy­kryć pla­ster­ka­mi cuki­nii. Poło­żyć na wierz­chu kawa­łecz­ki masła i list­ki maje­ran­ku. Piec w tem­pe­ra­tu­rze 180°C oko­ło 10 minut. Wyjąć z pie­kar­ni­ka, poda­wać ude­ko­ro­wa­ne ziarn­ka­mi czer­wo­ne­go pie­przu.

Czas przy­go­to­wa­nia: 15 min.

Czas pie­cze­nia: 10 min.

Super pro­ste goto­wa­nie. Nie wię­cej niż 6 skład­ni­ków”