Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Ptysie z kremem malinowym

Ptysie z kremem malinowym

Skład­ni­ki:
12 pty­siów
250 g malin
300 g ser­ka mascar­po­ne
50 g cukru pudru

Przy­go­to­wa­nie:

Zmik­so­wać poło­wę malin razem z cukrem pudrem i prze­trzeć na sit­ku, aby pozbyć się nasion. Prze­ło­żyć do ron­del­ka z serem mascar­po­ne i ubić mik­se­rem na jed­no­li­tą kre­mo­wą masę. Prze­ło­żyć krem do ręka­wa cukier­ni­cze­go z koń­ców­ką w kształ­cie gwiazd­ki (15 mm). Prze­ciąć w poprzek pty­sie i napeł­nić przy­go­to­wa­nym kre­mem oraz świe­ży­mi mali­na­mi. Zamknąć pty­sie i według uzna­nia opró­szyć cukrem pudrem.

Super­pro­ste goto­wa­nie. Nie wię­cej niż 6 skład­ni­ków” Wydaw­nic­two Jed­ność