Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przesłanie Pielgrzymów – Obrońców Życia Człowieka

Jasna Góra 19 marca 2011

+++ My, pielgrzymi zgromadzeni na dorocznej Pielgrzymce Obrońców Życia Człowieka na Jasnej Górze, w związku ze zbliżającym się Dniem Świętości Życia (25 marca), apelujemy do wszystkich o godne i uroczyste obchody tego ważnego, szczególnie w obecnych czasach, święta. Wartość ludzkiego życia jest podważana i kwestionowane jest fundamentalne prawo do życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
+++ Pragniemy przypomnieć fragment Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, złożonych w tym miejscu 26 sierpnia 1956 roku:
+++ „Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia.
+++ Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc krwią własną.
Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym.
+++ Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu”.
+++ W oczekiwaniu na bliską już beatyfikację Jana Pawła II – największego z rodu Polaków i uznawanego na całym świecie za Papieża obrony życia i praw rodziny – przywołamy dwa fragmenty Jego homilii, wygłoszonych tu, na Jasnej Górze.
19 czerwca 1983 roku nasz Papież mówił:
+++ „Nigdzie indziej Bóg nie uobecnia się we właściwym sobie działaniu wobec człowieka tak radykalnie i nigdzie indziej nie ujawnia się wobec człowieka tak namacalnie, jak w swoim stwórczym działaniu, czyli jako Dawca daru życia ludzkiego. Stąd stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności”.
+++ 15 sierpnia 1991 roku podczas Światowego Spotkania Młodzieży apelował:
„Waszym posłannictwem jest zabezpieczenie w jutrzejszym świecie obecności takich wartości, jak pełna wolność religijna, poszanowanie osobowego wymiaru rozwoju, ochrona prawa człowieka do życia począwszy od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, troska o rozwój i umocnienie rodziny…”.
+++ Apelujemy do polskich parlamentarzystów o szybkie wprowadzenie całkowitego prawnego zakazu procedury in vitro, procedury w czasie której ginie 60–90% poczętych dzieci, a te, które się rodzą, obciążone są wielokrotnie zwiększonym ryzykiem wad wrodzonych.
+++ Apelujemy do Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i środowisk medycznych o promowanie, szerokie wprowadzenie do praktyki lekarskiej i finansowanie przez NFZ naprotechnologii – nowoczesnej, etycznej i wysoko skutecznej metody pomocy bezdzietnym małżonkom w uzyskaniu upragnionego potomstwa.
+++ Apelujemy do Ministerstwa Edukacji Narodowej i wszystkich polskich nauczycieli i pedagogów o nieuleganie naciskom środowisk skrajnie liberalnych i kłamliwych mediów, dążących do wprowadzenia do polskich szkół demoralizującej, permisywnej seksedukacji – typu B (wg klasyfikacji Amerykańskiej Akademii Pediatrii). Realizowane w polskiej oświacie „wychowanie do życia w rodzinie” jest typem A edukacji seksualnej i od ponad 10 lat przynosi bardzo dobre wyniki. Przywołamy tylko jedno porównanie: w Polsce i Wielkiej Brytanii jest prawie taka sama liczba dziewcząt w wieku do 19. roku życia: w angielskich szkołach demoralizują młodzież prowadząc seksedukację typu B, rozdają nieletnim chłopcom i dziewczętom środki antykoncepcyjne i oficjalnie angielskie statystyki podają, że u nieletnich rejestruje się ok. 45 tysięcy aborcji rocznie; w Polsce ok. 30 (trzydzieści NIE tysięcy!).
+++ Apelujemy do rządzących o wprowadzenie skutecznej polityki prorodzinnej. Aktualnie w Polsce przeznacza się najniższy z wszystkich krajów UE procent dochodu narodowego na świadczenia prorodzinne, strefa ubóstwa wśród polskich dzieci jest największa ze wszystkich państw UE. Prowadzi to do zapaści demograficznej Polski, a w konsekwencji do załamania się systemu emerytalnego. Trzeba niezwłocznie zwielokrotnić świadczenia rodzinne, zwłaszcza dla rodzin wielodzietnych.
+++ Trwając na modlitwie błagalnej w intencji obrony życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres, nie zapominamy o modlitwie dziękczynnej za każde uratowane nienarodzone dziecko, za wzrost w skali społecznej szacunku do życia człowieka, za rosnące szeregi obrońców życia.
+++ Dziękujemy Trójjedynemu Bogu: Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu oraz Matce Bożej, Matce Kościoła i Królowej Polski za dar beatyfikacji Jana Pawła II.
+++ Apelujemy do wszystkich naszych Rodaków: uczyńmy nauczanie Jana Pawła II naszym drogowskazem w budowaniu cywilizacji życia i miłości.

W imieniu pielgrzymów
Halina i Czesław Chytrowie,
Paweł Wosicki,
Antoni Zięba