Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Jan Paweł II

+++ fot. Dorota ŁodzińskaRóż­ne są w życiu “pory roku”: jeśli czu­jesz aku­rat, że zbli­ża się zima, chciał­bym abyś wie­dział, że nie jest to pora ostat­nia, bo ostat­nią porą twe­go życia będzie wio­sna: wio­sna zmar­twych­wsta­nia.
+++ Całość two­je­go życia się­ga nie­skoń­cze­nie dalej niż jego gra­ni­ce ziem­skie: Cze­ka cię nie­bo.