Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Dz 10,34a.37–43
Kol 3,1–4 albo 1 Kor 5,6b–8
J 20,1–9

Słowa życiaApostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

+++ Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono.      Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.      Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
+++ „Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy było jeszcze ciemno…” – tę chwilę wybrałaMaria Magdalena, by odszukać ciało zmarłego Jezusa. Ta charakterystyka bardziej niż porę dnia opisuje duchowy stan tej kobiety. Pierwszy dzień to początek nowego czasu, którego treścią jest zmartwychwstanie Jezusa. Wczesny ranek symbolizuje głębokie pragnienie Marii Magdaleny, by zobaczyć Jezusa, mówi o jej miłości wobec Zbawiciela. A panująca jeszcze ciemność jest wyrazem niepokoju, który wciąż spowija duszę Marii, po tym, co się stało w Wielki Piątek. Ta, która trwała pod krzyżem, stała się zwiastunką nowego, zwiastunką zmartwychwstania.  Teraz już nic nie jest takie samo jak wcześniej.

rs