Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Duszpasterz odpowiada

Czy rodzice musząsię zgodzićna Chrzest dziecka?

+++ Jestem praktykującym katolikiem. Kilka dni temu urodził się nam syn, z czego bardzo się cieszę i chciałbym, żeby został ochrzczony. Niestety, moja żona, która jest osobą niewierzącą, stanowczo się temu sprzeciwia, mimo że zawarliśmy sakrament małżeństwa w Kościele, a przed ślubem żona podpisała w kancelarii parafialnej oświadczenie wymagane w takich okolicznościach. Czy do Chrztu dziecka potrzebna jest zgoda obojga rodziców?

Olek

+++ Kiedy katolik zawiera sakrament małżeństwa z osobą nieochrzczoną albo niewierzącą, ma on obowiązek w trakcie protokołu przedmałżeńskiego złożyć przyrzeczenie, iż uczyni wszystko co w jego mocy, aby ich potomstwo zostało ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim. Strona niewierząca w takiej sytuacji, jeśli jest nieochrzczona, winna przyjąć do wiadomości to, co przyrzeka strona katolicka, albo – jeśli jest odstępcą od wiary katolickiej – zobowiązała się wobec świadków, że szanując przekonania religijne strony katolickiej, nie będzie przeszkadzała w tym, by wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim. Fakt ten potwierdza swoim podpisem złożonym urzędowo w kancelarii parafialnej wobec proboszcza. Jeśli później stawia sprawę inaczej, to świadczy jedynie o braku konsekwencji w sprawach zasadniczych.
+++ Do Chrztu dziecka wystarcza prośba o ten sakrament jednego z rodziców. Mówi o tym Kodeks Prawa Kanonicznego: „Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się, aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują” (kan. 868 § 1 KPK). Przepis ten wskazuje, iż wystarcza, gdy jedno z rodziców poprosi o Chrzest dziecka i to wystarcza nie tylko do ważności, ale i do godziwości. O Chrzest dziecka mogą prosić także ci, którzy prawnie zastępują rodziców, a więc rodzice przysposabiający, czy też ci, którym została formalnie zlecona opieka nad dzieckiem. Istotnym więc „mandatem” do prośby o Chrzest dziecka jest sprawowanie nad nim opieki prawnej.
+++ Niemniej, jeśli dziecko posiada oboje rodziców, niezwykle istotnym byłoby, by oboje poprosili o Chrzest, nawet jeśli jedno z nich jest nieochrzczone, czy niepraktykujące. Wyrażenie zgody i prośba o Chrzest jest okazją do okazania szacunku dla wierzącego małżonka, a także wyrażeniem woli współpracy w dziele religijnego wychowania dziecka. I nie chodzi tu o jakiś aktywny udział, ale przynajmniej o nieutrudnianie wychowania religijnego przez stronę katolicką. Brak bowiem szacunku dla wartości religijnych współmałżonka często rzutuje na relacje z dzieckiem i prowadzi do bolesnych rozdarć. Stąd w takich sytuacjach niewątpliwie potrzeba gruntownego dialogu między stronami i jednocześnie wielkiej kultury wobec przekonań religijnych współmałżonka.

ks. Janusz Sądel