Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Miejsca kultu

Dwieście milionów pątników rocznie

+++ Z dr. Franciszkiem Mrozem – wykładowcą Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, rozmawia Małgorzata Pabis
+++ fot. M. Pabis– W średniowieczu ludzie pielgrzymowali do trzech miejsc – Ziemi Świętej, Rzymu i Santiago de Compostela. Jak to pielgrzymowanie wygląda obecnie?
+++ – Od wielu lat obserwuje się stały rozwój ruchu pielgrzymkowego do tysięcy chrześcijańskich sanktuariów rozsianych po całym świecie. Pomimo iż żyjemy w coraz bardziej zsekularyzowanym świecie, pomimo walki wielu środowisk z Kościołem, z każdym rokiem wzrasta liczba pielgrzymów w największych sanktuariach świata. Coraz większą liczbę zwolenników zdobywa sobie także turystyka religijna. Do trzech najważniejszych w średniowieczu ośrodków pielgrzymkowych: Ziemi Świętej, Rzymu i Santiago de Compostela, w ciągu wieków dołączyły nowe sanktuaria związane zarówno z kultem maryjnym, jak i objawieniami Najświętszej Maryi Panny (m.in. Guadalupe w Meksyku, Paryż, La Salette i Lourdes we Francji, Fatima w Portugalii, Knock w Irlandii, Szydłów na Litwie, Gietrzwałd w Polsce), jak również sanktuaria Męki Pańskiej i Bożego Miłosierdzia oraz sanktuaria świętych i błogosławionych (np. Asyż, Padwa, Tours, Bari, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo). Szacuje się, że tylko do sanktuariów o zasięgu międzynarodowym i krajowym na świecie pielgrzymuje w ostatnim dziesięcioleciu ponad 200 milionów pątników rocznie. Badacze zagadnienia są zgodni, że do ożywienia ruchu pielgrzymkowego do chrześcijańskich sanktuariów na świecie przyczynił się błogosławiony Jan Paweł II. Warto przypomnieć, że Papież-Polak odbył 104 pielgrzymki zagraniczne, podczas których odwiedził 135 krajów i około 900 miejscowości, a w nich dziesiątki sanktuariów.
+++ – Czy wierni mają jakieś ulubione przez siebie sanktuaria?
+++ – Myślę, że każdy z nas ma swoje ulubione sanktuarium, do którego pielgrzymuje ze szczególną radością. Z reguły nie jest to największe sanktuarium w regionie, ale małe, lokalne, z łaskami słynącym obrazem Matki Bożej lub Ukrzyżowanego Chrystusa. Pamiętam, że dziesięć lat temu, odwiedzając niewielką kaplicę z łaskami słynącą figurą Chrystusa Frasobliwego na Strzygańcu we wsi Brzezna, zapytałem jedną z miejscowych kobiet, jakie znaczenie ma w jej życiu ta świątynia. Usłyszałem odpowiedź: „ten mały kościół jest dla mnie najważniejszym sanktuarium na świecie. Tu przychodzę od małego dziecka. Przychodzę, aby powierzyć Cierpiącemu i Miłosiernemu Chrystusowi swoje troski i zmartwienia. Wiem, że On popatrzy, zrozumie i wysłucha”.
– Ojciec Święty Benedykt XVI również zachęca do pielgrzymowania. Dlaczego ludzie dziś podejmują trud pielgrzymowania?
– Pielgrzymka to czas wyjątkowy, to czas, który sprzyja rozmowie z Bogiem – przysposabia do spotkania ze Stwórcą. Wiele osób wybiera się na pielgrzymi szlak, aby, z dala od codziennego zgiełku i zabiegania, dokonać pewnej refleksji nad dotychczasowym życiem, aby rozpocząć przemianę na dobre. Sprzyja temu zarówno modlitwa, cisza i piękno przyrody, jak i rozmowa z kapłanem, bratem zakonnym, czy siostrą zakonną.
+++ – Bardziej popularne są dziś sanktuaria maryjne czy Męki Pańskiej?
+++ – Obecnie w Polsce rejestruje się ponad 800 ośrodków pielgrzymkowych. Wśród nich zdecydowanie dominują sanktuaria maryjne (ponad 550 ośrodków – 70% ogółu), z których w ponad 220 znajdują się koronowane na prawie papieskim wizerunki Matki Bożej. Sanktuariów poświęconych Jezusowi Chrystusowi, nazywanych sanktuariami Pańskimi, jest około 100. W pozostałych ponad 150 ośrodkach pielgrzymkowych rozwinięty jest szczególny kult świętych lub błogosławionych. Dane te obrazują, jakie mamy dziś bogactwo świętych miejsc w naszym kraju. Przytoczone dane wskazują także, że najbardziej popularne są sanktuaria maryjne. Należy jednak zaznaczyć, że do grupy najważniejszych sanktuariów w Polsce należą także sanktuaria Pańskie – przede wszystkim sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej i sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu, a także sanktuaria świętych i błogosławionych w Krakowie, Gnieźnie, Niepokalanowie, Warszawie, Wadowicach i na Górze Św. Anny.
+++ – Dziękuję za rozmowę.