Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA
Dz 2,14a.36–41
1 P 2,20b–25
J 10,1–10

Jezus jest bramą owiec

Słowa życia

Jezus powiedział:
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych.

+++ Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
+++ Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.


Dobry Pasterz – Jezus jest bramą. Nie da się wejść do wnętrza omijając bramę.Chyba że przemocą, na rabunek, dla zniszczenia,w sumie dla jakiejś własnej, często ukrytej, korzyści. Korzyścią Dobrego Pasterza jest szczęście owiec.Innej korzyści nie zakłada. To wyjątkowy Pasterz:zna swoje owce po imieniu. Ten rodzaj zażyłości może zaskoczyć. Ale nie zaskoczy tych,którzy patrząc na krzyż, potrafią zobaczyć,że jest on bramą. I to nie tyle dla innych,co dla mnie, bramą jedyną, bramą,której warto zaufać.

rs