Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Zrób coś dobrego

Zakonnice adoptowane

Czy można zaadoptować zakonnicę? Jak najbardziej! Można, a nawet trzeba! Do podjęcia Dzieła Duchowej Adopcji Sióstr Zakonnych zachęca inicjatorka tej niezwykle cennej akcji – Asia Hadzik, licealistka z Kluczborka.
+++ [pullquote]MODLITWA JANA PAWŁA II ZA OSOBY KONSEKROWANE
Maryjo, wizerunku Kościoła – Oblubienicy bez zmarszczki i skazy, która naśladując Ciebie „zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość” – wspomagaj osoby konsekrowane w ich dążeniu do wieczystej i jedynej szczęśliwości. Zawierzamy je Tobie, Dziewico Nawiedzenia, aby umiały wychodzić naprzeciw ludziom w potrzebie i nieść pomoc, a nade wszystko nieść im Jezusa. Naucz je głosić wielkie dzieła, jakich Bóg dokonuje w świecie, a wszystkie ludy wielbiły Twoje imię. Wspomagaj je w pracy dla dobra ubogich, głodnych, pozbawionych nadziei, ostatnich i tych wszystkich, którzy szczerym sercem szukają Twojego Syna. Do Ciebie, Maryjo, która pragniesz duchowej i apostolskiej odnowy Twoich synów i córek przez miłość do Chrystusa i przez całkowite oddanie się Jemu, kierujemy z ufnością naszą modlitwę. Ty, która czyniłaś wolę Ojca, okazując gorliwość w posłuszeństwie, męstwo w ubóstwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość na przyjęcie życia, uproś Twego Boskiego Syna, aby ci, którzy otrzymali dar naśladowania Go przez swą konsekrację, umieli o Nim świadczyć swoim przemienionym życiem, podążając radośnie, wraz ze wszystkimi innymi braćmi i siostrami, ku niebieskiej ojczyźnie i ku światłu, które nie zna zmierzchu. O to Cię prosimy, aby we wszystkich i we wszystkim został otoczony chwałą, błogosławieństwem i miłością Najwyższy Władca wszystkich rzeczy, którym jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.[/pullquote]Asia uczęszcza do liceum we Wrocławiu, prowadzonego przez urszulanki. Pomysł takiego „dzieła” narodził się natomiast w czasie odbywanych u sióstr elżbietanek dni skupienia. Wkrótce pierwsze siostry zostały objęte „duchową adopcją”.
+++ Na czym więc owa „duchowa adopcja zakonnic” polega? Zasadniczo jest ona „żeńską” formą Margaretek i Dzieła Duchowej Adopcji Kapłanów – apostolatów polegających na systematycznej modlitewnej pomocy kapłanom. W Dziele Duchowej Adopcji Zakonnic taką samą pomocą objęte są zakonnice, które także bardzo potrzebują duchowego wsparcia, a są w tym względzie „zaniedbywane”.
+++ Na stronie internetowej www.ddasz.wordpress.com znaleźć można listę sióstr, które wyraziły chęć bycia „adoptowanymi” duchowo. Jeśli chcemy włączyć się w to „dzieło” wybieramy siostrę, a następnie wolę jej „adopcji” zgłaszamy za pomocą podanego na stronie e-maila. W e-mailu należy podać imię i nazwisko siostry, zgromadzenie, okres adopcji (z podaniem dnia, od którego się zaczyna) oraz informację czy informować siostrę czy nie (i czy podać dane adoptującego).
+++ Musimy jednak zdawać sobie sprawę z wagi podjętej decyzji – „adoptując” siostrę zgadzamy się objąć ją duchową opieką – i to nie sporadyczną i spontaniczną – ale systematyczną. Opieka taka obejmuje codzienną modlitwę osobistą, odmawiany raz w tygodniu Hymn do Ducha Świętego, a raz w miesiącu – Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz jedną tajemnicę Różańca, poprzedzoną modlitwą Jana Pawła II za osoby konsekrowane. Do comiesięcznej praktyki zaliczyć należy także uczestnictwo w Eucharystii, w intencji wybranej zakonnicy. Adoptowane na stałe siostry otrzymują pamiątkę adopcji. Inicjatorka akcji zachęca również (ale nie jest to obowiązek!), aby codziennie o godzinie 22.00 osoby biorące udział w akcji – a tworzące „swoistą, rozsianą wspólnotę” – łączyły się modlitewnie ze sobą poprzez odmówienie „Ojcze nasz…”, „Zdrowaś Maryjo…” oraz wezwania „Św. Faustyno – módl się za nami”.fot. arch. sióstr Benedyktynek z Jarosławia

***

Jak czytamy na stronie DDASZ, pod koniec marca 2011 „zaadoptowanych” było już 100 sióstr. Strona zanotowała – od początku swojego istnienia – ponad 22 tysiące wejść. Patronem akcji została św. Siostra Faustyna.

oprac. fd