Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Duszpasterz odpowiada

Chrzest dziecka przed Pierwszą Komunią św.

+++ Mamy 7-letniego syna. W przyszłym roku będzie w drugiej klasie i pragnie wraz z innymi dziećmi przystąpić do I Komunii św. Niestety, nie ochrzciliśmy go, bo żyjemy bez ślubu, praktycznie nie chodzimy do kościoła poza większymi świętami oraz przy okazji pogrzebu czy ślubu. Zdaję sobie sprawę, że ponosimy pełną odpowiedzialność za wychowanie religijne naszego syna, ale jakoś nie potrafimy zmienić naszego życia. Nasz syn nie wie, że nie jest ochrzczony. (…) Co zrobić, aby mógł otrzymać Chrzest i przystąpić do Komunii św.?

Marian

+++ Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu (por. kan. 867 § 1 KPK). Gdyby się jednak zdarzyło, że dziecko zgłoszone do Chrztu skończyło już siódmy rok życia, wówczas ma ono być traktowane jak osoba dorosła, która przyjmuje ten sakrament po odbyciu odpowiedniego przygotowania, nazywanego katechumenatem (por. kan. 851 i 852 KPK). Jeśli dziecko chodzi na katechezę, katechumenat w takiej sytuacji połączony jest z przygotowaniem dziecka do przyjęcia Pierwszej Komunii św. i polega na uczęszczaniu na lekcje religii w szkole, na regularnym uczestnictwie i przeżywaniu Mszy św. niedzielnej oraz świątecznej i na bezpośrednim przyparafialnym przygotowaniu się do przyjęcia sakramentów: Chrztu św., spowiedzi i Eucharystii. Za przygotowanie takiego dziecka do Chrztu św. odpowiedzialny jest ksiądz proboszcz, który może sam prowadzić przygotowanie, bądź zlecić katechecie, który przygotowuje dzieci do I Komunii św. Rodzice, ponieważ są prawnymi opiekunami dziecka, powinni zatem z prośbą o Chrzest dziecka zwrócić się do swego proboszcza. W prośbie powinni wyjaśnić, dlaczego dotychczas nie ochrzcili dziecka i zapewnić, że dołożą wszelkich starań, aby ich dziecko praktykowało przyjętą wiarę. Chodzi tu przede wszystkim o umożliwienie dziecku uczestnictwa w katechezie przyparafialnej, gdzie odbywa się przygotowanie do sakramentu pojednania i Eucharystii, a dla dziecka nieochrzczonego również do Chrztu św. Rodzice mają także obowiązek umożliwić dziecku udział w niedzielnej Mszy św. tak w okresie przygotowania, jak i już po przyjęciu Chrztu św. Należy z całą mocą podkreślić, że dziecko chrzczone przed Pierwszą Komunią Świętą przyjmuje ten sakrament ze względu na swoją wiarę, którą już praktykuje, bez względu na to, czy rodzice są dla niego dobrym przykładem w przeżywaniu swej wiary czy, niestety, tak nie jest, chociażby dlatego, że żyjąc w związku niesakramentalnym, nie mogą przystępować do sakramentów.
+++ Nie należy też zwlekać z decyzją o powiedzeniu dziecku prawdy o braku Chrztu św. Dziecko ma prawo o tym wiedzieć. Trzeba tutaj jednak wielkiej roztropności i jednocześnie uczciwego wyjaśnienia dziecku tego problemu, tak by potem nie straciło zaufania do swoich rodziców. Jest to wielkie wyzwanie dla rodziców, by dziecku pomóc w jego rozwoju duchowym, jeśli sami mają z tym problem. Jest to także dla rodziców okazją do przemyślenia swego życia i podjęcia trudu nawrócenia.

ks. Janusz Sądel