Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Głupota i mądrość (11)

Wszystko ma swój czas

+++ Wola Boga jest wpisana w czas. Dla Koheleta to punkt wyjścia na drogę mądrości. Żyjemy bowiem w czasie i trzeba dobrze znać jego prawa. Wszystko, co należy do świata materii, podlega prawom czasu.
+++ Jesteśmy w dobrej sytuacji, ponieważ mamy w zasięgu wzroku zegarek i on nam pomaga w odnalezieniu się w czasie, który szybko przemija. Mamy w swoich rękach jedynie jedną sekundę, tę którą nazywamy „teraz”, jest to chwila obecna. Tę sekundę należy wykorzystać właściwie, czyli twórczo. Sekundy za nami już nie są do naszej dyspozycji, nie da się ich cofnąć, w tym, co się stało, nie da się nic poprawić. Poprawianie bowiem jest związane z wykorzystywaniem czasu, który należałoby przeznaczyć już na coś nowego, bardziej twórczego. Żal za grzechy winien trwać krótko i łączyć się z twórczym wykorzystaniem minut refleksji nad popełnionym błędem.
+++ Człowiek mądry nie żyje ani tym, co za nim, ani tym, co przed nim. On żyje w chwili obecnej i w niej spotyka się z Bogiem, który mu tę chwilę daje. Koheletowi zależy na tym, by odkryć podejście do czasu jako wykładnika mądrości i głupoty. Mądry wykorzystuje czas, głupi go traci. Mądry zna jego wartość, głupi nie zna. Trzeba według tej skali ocenić swoją mądrość, i według niej oceniać mądrość innych. Ich podejście do czasu mówi nam, z kim mamy do czynienia. Człowiek winien być panem swego czasu, nie dlatego, że decyduje o jego długości, bo ani sekundy nie dodamy do swego życia, ale dlatego, że umiemy otrzymany czas dobrze wykorzystać.
+++ Odkrycie prawa czasu łączy się z odczytaniem woli Boga, ona bowiem dla nas jest wpisana w czas. Takie odczytanie woli Boga jest dowodem wiary. Bóg bowiem jest dawcą czasu, On całą przyrodę ożywioną i nieożywioną poddał determinizmowi czasu, a człowieka – ponieważ obdarzył go wolnością – wezwał, aby dobrowolnie podjął zadania, jakie dla niego wyznaczył. Należymy do świata materii i ducha. Wymiar ciała całkowicie podlega prawom determinacji, jakie rządzą kosmosem i potęgą życia. Duch natomiast posiada swoją przestrzeń, która licząc się z tą determinacją, winna być wykorzystana do współpracy ze Stwórcą.
+++ Kohelet odsłania konkretne mechanizmy czasu, z jakimi trzeba się liczyć. Ma na uwadze prawo przemijalności:
Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem:

Jest czas rodzenia i czas umierania,
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono,
czas zabijania i czas leczenia,
czas burzenia i czas budowania (Koh 3,1–3).

+++ Człowiek winien dokładnie znać godzinę i okoliczności swoich narodzin. Dziś jest to cenny materiał do odczytywania zarówno bogactwa zakodowanego w genach, jak i przeżyć związanych z dzieciństwem oraz czasem dojrzewania. Winien też liczyć się z godziną swojej śmierci. Te dwa punkty życia pomagają odkryć wartość czasu, jakim dysponujemy na ziemi.
+++ Autor natchniony wzywa do liczenia się z tym prawem w świecie, ono bowiem odsłania mechanizmy życia we wszystkich jego formach, które częściowo znamy. Ono też pozwala na mądre podejście do tego, co obok nas żyje i jest do naszej dyspozycji, oraz do tego, co budujemy.
+++ W tych słowach jest zasygnalizowana rola środowiska, w jakim żyjemy. Szacunek dla niego i praw, jakimi się rządzi, jest znakiem mądrości człowieka. Głupi nie szanują środowiska. Bez środowiska jednak nie ma życia. Szacunek dla środowiska jest wykładnikiem mądrości człowieka.

ks. Edward Staniek