Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wielka Nowenna Fatimska

Święty
przypomina Niepokalane Serce Maryi

+++ Dziękując za dar beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II, pragniemy myślą i sercem zgłębić bogactwo jego nauczania. Każdy z nas jest świadom tego, iż dzień 13 maja 1981 r., w którym dokonano zamachu na życie Papieża, zwrócił uwagę świata na Orędzie Matki Bożej z Fatimy. Podobnie i dzień śmierci 2 kwietnia, czyli pierwsza sobota miesiąca, stał się również szczególnym wskazaniem. Jan Paweł II uczył, że nie ma przypadków, a jedynie zrządzenia Bożej Opatrzności. Dlatego dziś, po beatyfikacji Jana Pawła II, jeszcze raz spójrzmy przez pryzmat wiary w stronę Fatimy.
+++ Wiele już zostało powiedziane i napisane o Fatimie. Warto jednak postawić sobie następujące pytania dotyczące fatimskiego orędzia: co ono zawiera i czy dziś warto jeszcze do niego powracać?
+++ List pasterski biskupa Venancio Pereiry z Fatimy, z 1967 roku, ujmuje w następujący katalog prawdy wiary akcentowane przez objawienia fatimskie:
+++ „– Bóg zajmuje się naszymi sprawami, nawet najbardziej błahymi.
+++ – Z woli Boga aniołowie oddani są na służbę ludziom.
+++ – Opatrzność i wszechmoc Boga objawiają się w nadzwyczajnych znakach.
+++ – Grzech niszczy porządek stworzenia, a będąc przejawem mocy zła, odsłania swą ostateczną konsekwencję: piekło.
+++ – Odkupienie, wielki dar przebaczenia Chrystusa, może zostać przyjęty przez skruchę serca.
+++ – Członkowie Kościoła są wezwani do solidarnego zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.
+++ – Ludzie mają czerpać moc do chrześcijańskiego życia z sakramentów, szczególnie z Eucharystii.
+++ – Katolicy mają być synowsko oddani papieżowi.
+++ – Należy wieść pobożne życie, które karmi się tradycyjnymi nabożeństwami, tak miłymi Kościołowi: różańcem, nabożeństwem do Matki Bożej Bolesnej, do Matki Bożej Karmelitańskiej, do Świętej Rodziny, do Niepokalanego Serca Maryi”.
+++ Tak ogólne spojrzenie na całość fatimskiego przesłania uświadamia nam wielkie bogactwo treści, ale nie pozwala dostrzec w nim konkretnego imperatywu wzywającego nas, także i dziś, do działania. Można sądzić, iż orędzie fatimskie jest aktualne, bo prawdy wiary w nim zawarte są i będą zawsze aktualne. Nie o takiej jednak aktualności Fatimy dziś mówimy. Treść Orędzia Matki Bożej zawiera bardzo konkretne wezwania, które do dziś zachowują swą aktualność, gdyż nie zostały jeszcze wypełnione. Aktualne, w tym wypadku, znaczy wciąż niewypełnione!
+++ Musimy zatem postawić sobie ponownie pytanie o treść fatimskiego orędzia czy też zapytać, co jest istotą fatimskiego przesłania. Wówczas bowiem będziemy mogli się przekonać, czy rzeczywiście wypełniliśmy prośbę Matki Bożej z Fatimy. Co więc jest istotą, sednem objawień fatimskich?
+++ Siostra Łucja pisze w swoich wspomnieniach, iż Matka Boża mówiła: „Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca”. Bóg pragnie nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi; nabożeństwo to, jak wyjaśnia później Łucja, wyrażać ma się w akcie poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi oraz z wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca. Oczywiście nie możemy pominąć wezwania do nawrócenia i pokuty, czy też do codziennej modlitwy różańcowej. Wezwanie to jest jednak swego rodzaju jedynie wstępem, wprowadzeniem do zasadniczej idei, która stanowi sedno fatimskiego przesłania, a jest nim nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Przypomina nam je Ojciec Święty Benedykt XVI w następujący sposób: „Trwa cierpienie Kościoła i trwa zagrożenie człowieka, a tym samym nie ustaje szukanie odpowiedzi; dlatego wciąż aktualna pozostaje wskazówka, którą dała nam Maryja. Także w obecnym utrapieniu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Także teraz koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, której Matka Boża udzieliła dzieciom”.
+++ Dziękując za beatyfikację Jana Pawła II, warto pomyśleć o fatimskiej drodze ku świętości, drodze przemiany ludzkich sumień i oblicza współczesnego świata, jaką wskazał Święty XXI wieku.

ks. Krzysztof Czapla SAC

+++ Jeśli nie znasz nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca lub chcesz dowiedzieć się więcej na jego temat, skontaktuj się z Sekretariatem Fatimskim. Staraniem Sekretariatu wydano wiele publikacji i materiałów pomocnych w praktykowaniu tego nabożeństwa.

Sekretariat Fatimski
os.
Krzeptówki 14, 34-500 Zakopane
tel. 18 20 66 420
e-mail: sekretariat@smbf.pl
www.sekretariatfatimski.pl