Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

Jezus daje Ducha Świętego

Słowa życiaNIEDZIELA:
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Dz 2, 1–111
Kor 12,3b–7.12–13
J 20,19–25
+++ Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.
+++ A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.


+++ Powiedział: „Pokój wam!” i pokazał ręce oraz bokze znakami co dopiero doświadczonej męki. Jakby chciał udowodnić, że nic nie jest w stanieGo zniszczyć. Atak nienawidzących ludzi, zmowa instytucji religijnych i państwowych,odrzucenie i kpina – to wszystko przemija.Trwa On, Zbawiciel, zwycięski Pan. I kto z Nimsię złączy łaską Ducha Świętego, zdobędzie dar  pokoju, stałość wśród przeciwności i odwagę wiary,która jest zwycięstwem, ono zwycięży świat.

rs