Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Słowa życia
NIEDZIELA:
2 Krl 4,8–11.14–16a
Rz 6,3–4.8–11
Mt 10,37–42
+++ Jezus powiedział do swoich apostołów:
+++ Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie.
+++ Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
+++ Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
+++ Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
+++ Z natury odruchowo szukamy życia. Szukamy radości. Pragniemy miłości. Oczekujemy spełnienia. A Ewangelia uczy innej sztuki – sztuki tracenia życia. Tracić życie dla Boga – znaczy nie szczędzić czasu na modlitwę, na zgłębianie słowa Bożego, na cichą adorację w kościele. Tracić życie dla drugiego – to umieć cierpliwie czekać, dyskretnie towarzyszyć, służyć swą obecnością, trudzić się bezinteresownie. O dziwo,
tak tracąc życie znajdujemy radość, miłość i spełnienie.

rs