Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W komunii z Bogiem (30)

+++ Św. Paweł uczy nas, że przez Chrzest zostaliśmy zanurzeni w Chrystusie, w Jego śmierć, zostaliśmy „razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie” (Rz 6,4). Dzięki Chrystusowej śmierci na Krzyżu i Jego zmartwychwstaniu zostaliśmy napełnieni Bożym życiem. O godności dziecka Bożego przypominają jedni drugim w rodzinie, szczególnie zaś dzieciom. „Zanurzenie” w Chrystusie i Jego śmierci jest darem, ale i zadaniem na całe życie. Jest to zadanie dla każdego z osobna i dla wspólnot, a szczególnie dla rodzin: „Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie” (Rz 6,11). Co to znaczy: umrzeć dla grzechu? „Kto miłuje ojca lub matkę… syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,37). Miłując Chrystusa nade wszystko, najwłaściwiej, najlepiej miłujemy każdego z rodziny. „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (w. 38). Wiele imion, wiele kształtów ma krzyż w naszym życiu; krzyż w małżeństwie i rodzinie. Wierność jest owocem trudu, drugi człowiek w rodzinie – małżonek, teściowa, dziecko – jest darem, ale i krzyżem, trudnym zadaniem. „Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je” (w. 39). Co znaczy w rodzinie „stracić”? To znaczy – przebaczyć, przeprosić, wziąć „większość” winy na siebie, pierwszy się odezwać po kłótni, panować nad słowami… „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje” (w. 40). Jak w rodzinie mówimy o księżach, biskupach, siostrach zakonnych? Czy tłumaczymy dzieciom, że „Kościół” to nie tylko duchowni, ale – Kościołem jest nasza rodzina. „Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem,… nie utraci swojej nagrody” (w. 42). Ważne – nie tylko w wychowaniu – jest podkreślanie religijnego motywu czynów: z miłości do Pana Jezusa, aby wypełnić Jego wolę, aby się uświęcić… „Małżeństwo jest drogą świętości, nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową” (bł. Jan Paweł II, Stary Sącz, 16 czerwca 1999 r.). Propozycja postanowienia: Porozmawiajmy, co to znaczy miłować człowieka „bardziej niż Mnie”?

bp Jan Szkodoń