Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Duszpasterz odpowiada

Diakon szafarzem Chrztu św.

+++ Mój kuzyn w tym roku przyjął święcenia diakonatu. Bardzo z mężem jesteśmy z nim zaprzyjaźnieni i chcielibyśmy prosić go o Chrzest naszego dziecka w naszej parafii. Czy jest to możliwe i jak to załatwić? Ala i Wiesław
Kodeks Prawa Kanonicznego wskazuje jako zwyczajnego szafarza Chrztu św. nie tylko biskupów, kapłanów, ale także diakonów. Ma to swoje źródło już w tradycji Kościoła czasów apostolskich, w którym praktykowano udzielanie Chrztu przez diakonów. Nauka Soborowa w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium, podkreślając potrójną funkcję diakonów, na pierwszym miejscu wylicza uroczyste sprawowanie Chrztu św., dając do zrozumienia, że właśnie ta funkcja dla diakona jest jakby najwłaściwsza i najważniejsza, choć diakon powinien wszystko czynić stosownie do zaleceń kompetentnej władzy (KK 22). Kodeks Prawa Kanonicznego bezsprzecznie zalicza diakonów do zwyczajnych szafarzy chrztu św. (KPK 861 § 1). Aby jednak diakoni mogli godziwie wypełniać swoje posługiwanie w tym zakresie, wymagana jest zgoda biskupa lub proboszcza, któremu prawodawca wyznaczył to zadanie jako funkcję specjalnie zleconą proboszczowi (KPK 530 nr 1). Wprowadzenie do Obrzędów chrztu dzieci podkreśla, iż diakoni jako pomocnicy biskupa i proboszczów w ich urzędzie, mogą przygotowywać do Chrztu św. oraz go udzielać, o ile wezwie ich do tego lub wyrazi zgodę biskup albo proboszcz. Te same obrzędy przewidują, iż przy dużej liczbie przyjmujących Chrzest, diakoni mogą pomagać celebransowi, jak to jest przewidziane przy sprawowaniu odpowiednich obrzędów. Jeśli rodzice pragną, aby Chrztu św. udzielił diakon, proboszcz może mu zlecić przygotowanie do sakramentu Chrztu św., a potem jego udzielenie. Jeśli – jak w przypadku naszych czytelników – diakon nie pracuje w ich parafii, rodzice muszą zwrócić się do swojego księdza proboszcza z prośbą o wyrażenie takiej zgody. Prośbę należałoby stosownie umotywować. Jeśli proboszcz wyrazi zgodę, mogą wtedy zaprosić swojego krewnego diakona, aby udzielił tego sakramentu. Diakon jest zobowiązany przedstawić proboszczowi dokument potwierdzający przyjęte święcenia diakonatu oraz dostosować się do obowiązujących lokalnie przepisów i zwyczajów. Udział diakona może wtedy polegać na pomocy celebransowi przy udzielaniu Chrztu św. Diakon wykonuje wówczas niektóre czynności przy Chrzcie św. Proboszcz może też zlecić w całości udzielenie Chrztu św. danemu dziecku. Wybór należy do proboszcza, musi on bowiem w takich okolicznościach kierować się dobrem także pozostałych dzieci i ich bliskich, które w tym samym dniu przystępują do Chrztu św. Ze względu na zlecone obowiązki nie zawsze jest możliwe, aby kapłan czy diakon z rodziny mógł przybyć i udzielić sakramentu. Dlatego, jeśli odmówi przyjazdu, nie można się na niego obrażać, natomiast – jak najszybciej powiadomić swojego księdza proboszcza. Zapraszając kapłana czy diakona z rodziny, kapłana czy diakona zaprzyjaźnionego, należy pamiętać, że ich obecność ma przysłużyć się głębszemu, pełnemu wiary przeżyciu sakramentu Chrztu św. Ważność sakramentu Chrztu św. i jego godność podkreślamy nie tyle przez zewnętrzny splendor, co przez pełne wiary i pokory wspólne towarzyszenie nowo ochrzczonemu w drodze do świętości.

ks. Janusz Sądel