Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Nie ustępujcie przed logiką indywidualizmu i egoizmu!

Fragmenty przemówienia Ojca Świętego Benedykta XVI, wygłoszonego 20 czerwca 2011 r., podczas spotkania z włoską młodzieżą w Pennabilli, siedzibie Diecezji San Marino-Montefeltre

+++ Człowiek nie może żyć bez (…) poszukiwania prawdy o sobie samym. (…) Uczcie się więc refleksji, odczytywania w sposób nie powierzchowny, lecz dogłębnie waszego ludzkiego doświadczenia: zauważycie ze zdziwieniem i radością, że wasze serce jest oknem otwartym na to, co nieskończone! (…)
+++ Człowiek, nawet w dobie postępu naukowego i technologicznego pozostaje bytem otwartym na całą prawdę o swym istnieniu, która nie zatrzymuje się na rzeczach materialnych, ale jest otwarta na znacznie szerszy horyzont. Doświadczacie tego wszystkiego nieustannie, za każdym razem kiedy zastanawiacie się: dlaczego? Kiedy kontemplujecie zachód słońca, lub kiedy nowa muzyka porusza w was serce i umysł, kiedy doświadczacie, co to znaczy naprawdę kochać, kiedy silnie odczuwacie poczucie sprawiedliwości i prawdy. (…)
+++ Dane naukowe i narzędzia technologiczne nie mogą zastąpić świata życia, horyzontów znaczenia i wolności, bogactwa relacji przyjaźni i miłości. (…)
+++ W Panu Jezusie, który za nas umarł i zmartwychwstał, i który dał nam swego Ducha Świętego jesteśmy wręcz uczestnikami życia samego Boga. Należymy do Bożej rodziny. W Nim możecie odnaleźć odpowiedzi na towarzyszące wam pytania. (…) W Zmartwychwstałym Panu mamy pewność naszej nadziei. Sam Chrystus jest naszą nadzieją, jest definitywnym Słowem wypowiedzianym odnośnie naszej historii. (…) Nie lękajcie się stawiania czoła trudnym sytuacjom, chwilom kryzysu, doświadczeniom życia, bo Pan jest z wami! Zachęcam was do wzrastania w przyjaźni z Nim poprzez częste czytanie Ewangelii i całego Pisma Świętego, wiernego uczestnictwa w Eucharystii, osobistego spotkania z Chrystusem, zaangażowania w życie wspólnot kościelnych, rozwoju duchowego wraz z dobrym kierownikiem duchowym. Przekształceni przez Ducha Świętego będziecie mogli doświadczyć autentycznej wolności, która jest taką wówczas, gdy jest zorientowana na dobro. (…) Pozwólcie, aby tajemnica Chrystusa oświecała waszą osobę! Będziecie wówczas mogli nieść w różne środowiska tę nowość, która może przemienić relacje, instytucje, struktury, by budować świat bardziej sprawiedliwy i solidarny, ożywiany poszukiwaniem dobra wspólnego. Nie ustępujcie przed logiką indywidualizmu i egoizmu.