Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Początki Niepokalanowa

Poświęcenie figury Niepokalanej 6 sierpnia 1927 roku na polach teresińskich, gdzie po kilku tygodniach powstał Niepokalanów

Już teraz chyba każdy Polak, chociażby zagnany w obce zamorskie kraje, słyszał coś o Niepokalanowie. Ktoś kiedyś wspomniał mu o „Rycerzu” w niebieskiej okładce, co to przedostaje się wszędzie, gdzie tylko usłyszy polską mowę i opowiada o niebieskiej Matce i Królowej Polski, świata, wszystkich i każdej duszy z osobna. Że tego „Rycerza” wydrukowały, opakowały i wysłały ręce braci zakonnych, co to całe życie swe Niepokalanej poświęcili. I że to wszystko powtarza się co miesiąc gdzieś w Polsce około stolicy, blisko Warszawy. I że ten klasztor, gdzie to wszystko się dzieje, skąd ten „Rycerz” wybiera się w dalekie zamorskie podróże, zowie się Niepokalanów. Niepokalanów, bo Niepokalanej wyłącznie, bezgranicznie poświęcony cały, ze wszystkimi sercami w obrębie płotu bijącymi, wszystkimi maszynami, motorami, szkołami, nadziejami, troskami, kłopotami, długami. – Słowem, Jej to rzecz i własność. Kto „Rycerza” co miesiąc otrzymuje i czyta, ten wgląda od czasu do czasu w tętniące tam życie, bierze udział w radościach i smutkach, słowem, współdziała z Niepokalanowem. Kto zaś zadzwonił kiedyś do furty klasztoru i zwiedził jego wnętrze, ten mimo woli zapytuje sam siebie: po co ci młodzi ludzie tak zacieśniają swe potrzeby osobiste i w pożywieniu i w odzieniu, i w mieszkaniu, by jak najwięcej pozostawić na papier, by jak najwięcej móc wydrukować „Rycerza Niepokalanej” i wręczyć go możliwie jak najliczniejszym duszom. Czemu nie liczą godzin swej pracy, ale pracują, ile sił starczy? Jakiż ich cel? Cel „Rycerza”? Cel Niepokalanowa? (…) św. Maksymilian M. Kolbe