Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA:
1 Krl 3,5.7–12 Rz 8,28–30 Mt 13,44–52

Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci

Słowa życiaJezus opowiedział tłumom taką przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
Czas postawić to najprostsze pytanie: czym jest królestwo Boże, o którym tak wiele mówi Jezus? Zasadnicza odpowiedź: to każde działanie Boga pośród nas. Działanie Stwórcy trzeba cenić,a Jego obecności poszukiwać na wzór człowieka, który znalazł skarb ukryty w roli. Skarbu szukał i cenił go ponad wszystko inne. Jest jeszcze drugi obraz: królestwo Boże jest jak sieć zagarniająca ryby– dobre i złe. Tak jest dziś. Dopiero w przyszłości nastąpi ich rozdzielenie. Dlatego błądzą ci,którzy już dziś chcieliby widzieć w Kościele wyłącznie dobre ryby. I gorszą się tym, że zobaczą gdzieśrybę zepsutą.

rs