Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Drodzy Czytelnicy, Przyjaciele „Źródła”!

Już kolejny raz dzielimy się z Wami przykrą dla nas wszystkich informacją:
„Źródło” przeżywa obecnie poważny kryzys finansowy. Jest on tym groźniejszy, że wystąpił już teraz, przed zbliżającym się okresem wakacji, w czasie którego zazwyczaj pogłębiają się trudności finansowe wydawców katolickich.
Nasza sytuacja jest tym trudniejsza, że wpływy z reklam w naszym tygodniku mają charakter ledwie śladowy, podczas gdy podstawowym źródłem przychodów większości gazet są właśnie wpłaty reklamodawców. Wydawca „Źródła” praktycznie wszystkie koszty musi pokrywać ze sprzedaży czasopisma. Zaś koszty te systematycznie rosną, ostatnio – nawet drastycznie.
Drodzy Czytelnicy,
Satysfakcję przynosi nam to, że od 19 lat tygodnik „Źródło” jest obecny w tysiącach rodzin katolickich. Niedawno, w lutym br. ukazał się tysięczny numer „Źródła”. Wydawanie naszego Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” rozpoczęliśmy bowiem na początku 1992 r., odpowiadając na nauczanie błogosławionego Jana Pawła II.
Powodowani troską o religijność nowych pokoleń Polaków staramy się tak redagować „Źródło”, aby ten tygodnik pomagał rodzinom wzrastać w wierze w Boga w Trójcy Świętej Jedynego oraz w miłości do Matki Bożej, Matki Kościoła i Królowej Polski. Zabiegamy o przybliżanie w nim nauczania papieskiego oraz pielęgnowanie patriotyzmu, o pomaganie w poznawaniu prawdziwej historii Polski.
Dwa lata temu przekazana Fundacji „Źródło”, wydawcy naszego tygodnika, pomoc ze strony wielu Czytelników uratowała tygodnik. Ośmielamy się i teraz prosić Was, Drodzy Przyjaciele „Źródła”, o pomoc. Ufamy, że również obecnie nasza prośba spotka się z życzliwą odpowiedzią Czytelników „Źródła”.
Prosimy wszystkich Przyjaciół o jednorazową pomoc finansową. Przeliczyliśmy: jeśli każda rodzina, do której dociera tygodnik „Źródło” ofiaruje od 20 do 30 zł, to przezwyciężymy obecne kłopoty finansowe.
Wszystko zależy od solidarnej pomocy Czytelników. Ufamy, że taką pomoc otrzymamy i w ten sposób wspólnie nie dopuścimy do zaprzestania wydawania „Źródła”. Od solidarności Czytelników „Źródła” zależy, czy ten tygodnik będzie towarzyszył polskim, katolickim rodzinom we wzrastaniu w wierze i miłości do Ojczyzny.
W nadziei na zrozumienie naszej prośby przekazujemy serdeczne: Bóg zapłać!

red. naczelny Adam Kisiel, red. Janusz Kawecki, red. Antoni Zięba

Ofiary można przesłać pod adres:
Redakcja „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

lub na konto:
Fundacja „Źródło” 63 1240 4650 1111 0000 5145 1808
Pobierz druk przelewu