Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Ez 18,25–28
Flp 2,1–11
Mt 21,28–32

Nawrócenie prowadzi do zbawienia

Słowa życiaJezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, Panie”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?
Mówią Mu: Ten drugi.
Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
Kto pierwszy, kto ostatni… Kto gorliwy, kto ospały… Kto wierny, kto zdrajca, a kto zagubiony…
Kto wzrasta, a kto błądzi… Kto zmierza do celu,
a kto wciąż na bezdrożach… Tyle pytań, ani jednej odpowiedzi, bo odpowiadając osądzamy, wydajemy wyrok, który może zupełnie nie odpowiadać Bożemu osądowi, a przede wszystkim może zamknąć drogę. A przecież póki trwa dziś, wszystko w peletonie ludzkości może się zmienić. Pierwsze miejsce dziś zajmowane nie jest z pewnością tym ostatecznym.
Dziś zaczynając wciąż mogę wiele zbudować.

rs