Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 5,1–7
Flp 4,6–9
Mt 21,33–43

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili.
W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: „Uszanują mojego syna”.
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?
Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze.
Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach”.
Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
Lepiej być właścicielem niż dzierżawcą. To oczywista prawda. Dążenie do przejęcia dóbr na własność jest znanym faktem dotyczącym relacji między ludźmi, choćby przez zasiedzenie. Ten sposób myślenia w odniesieniu do Boga nie sprawdza się jednak. Wobec Boga zawsze jesteśmy dzierżawcami. Dotyczy to wszystkich dóbr materialnych, naszych talentów
i osiągnięć, jednym słowem całego życia. Próba zawłaszczenia czegokolwiek prowadzi na manowce, rodzi poważne uchybienia. Niestety, tendencje do uwłaszczenia się nie należą do rzadkości.
Widać to po jakości sprawowania urzędu, stylu bycia przełożonych, czy też w relacjach rodzinnych. Uzdrowieniem jest powrót do prostej myśli, że wszystko otrzymaliśmy od Boga i Jemu zdamy z tego sprawę.

rs