Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W komunii z Bogiem (42)

Psalmista uczy nas modlić się: „Powróć, Boże… wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl, i chroń to, co zasadziła Twoja prawica” (Ps 80,15–16).
Winoroślą, winnicą jest Kościół, serce człowieka, małżeństwo i rodzina. Ważne jest to stwierdzenie szczególnie, gdy myślimy o rodzinie: „chroń to, co zasadziła Twoja prawica”. Bóg, Stwórca człowieka, jest Stwórcą małżeństwa. Stwarzając mężczyznę i kobietę, powołuje małżonków do miłości. Będąc dla siebie nawzajem darem – są powołani, aby pomagali sobie w drodze do nieba i wspierali się w wypełnianiu powołania rodzicielskiego.
Bóg w Chrystusie uczynił małżeństwo ochrzczonych sakramentem. Chrystus łączy mężczyznę i kobietę w czasie ślubu – i to jest sakrament. Chrystus idzie z małżonkami przez całe życie, aby im pomagać w budowaniu Domowego Kościoła. Małżeństwo jest sakramentem obecności Chrystusa w całym życiu i we wszystkich sprawach życia rodzinnego.
Prorok Izajasz pisze o rozczarowaniu właściciela winnicy: „spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody, (Iz 5,2).
Wielu jest mężczyzn i kobiet, którzy rozczarowali się swoim małżonkiem. Mieli wiele planów, marzeń i oczekiwań, a życie przyniosło kłótnie, obojętność, zdradę, bezdzietność.
Św. Paweł zachęca: „O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem” (Flp 4,6). Jest to wezwanie do ufności, którą otrzymujemy od Boga w czasie modlitwy. Potrzebna jest modlitwa indywidualna i wspólnotowa, małżeńska, rodzinna – z dziećmi, ze starszym pokoleniem, aby przezwyciężyć zniechęcenie, pokusę ucieczki od rodziny, ucieczki w alkohol.
Zaufanie Bogu wyraża się w przyjęciu Jego nakazów. Jeśli człowiek, jeśli małżonkowie chcą wzrastać w ufności pokładanej w Bogu, muszą wracać do słów Pawłowych: „Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie” (Flp 4,9). Św. Paweł obiecuje wspaniały owoc takiego posłuszeństwa: „a Bóg pokoju będzie z wami” (Flp 4,9).
Propozycja postanowienia: Rozważę, jaki jest związek między posłuszeństwem Bożym zasadom a pokojem w sercu i zgodą w rodzinie.

bp Jan Szkodoń