Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość

Fragmenty katechezy Ojca Świętego Benedykta XVI, wygłoszonej podczas audiencji ogólnej 28 września br. w Watykanie

[pullquote]
Do Polaków Ojciec Święty powiedział:
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Dziękuję Wam za modlitewne wsparcie podczas mojej wizyty w rodzinnych Niemczech. Dziękuję również tym wszystkim Polakom, którzy byli obecni w Berlinie, Erfurcie, Fryburgu i innych miejscach, jednocząc się z braćmi Niemcami i ubogacając się wzajemnie świadectwem wiary. Niech Bóg wam błogosławi![/pullquote]Drodzy bracia i siostry!
Jak wiecie, od minionego czwartku do niedzieli odbyłem wizytę duszpasterską w Niemczech. Cieszę się, że jak zwykle mogę skorzystać z okazji dzisiejszej audiencji, aby wraz z wami jeszcze raz przypomnieć intensywne i wspaniałe dni spędzone w mojej ojczyźnie. (…) Nade wszystko dziękuję Panu za daną mi możliwość spotkania się z ludźmi i mówienia o Bogu, wspólnej modlitwy i umacniania braci i sióstr w wierze, zgodnie ze szczególnym pełnomocnictwem, jakie Chrystus powierzył Piotrowi i jego następcom. Wizyta ta, odbywająca się pod hasłem „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”, była naprawdę wielkim świętem wiary: podczas różnych spotkań i rozmów, celebracji, a zwłaszcza podczas uroczystych Mszy św. z ludem Bożym. Chwile te były cennym darem, który sprawił, że dostrzegliśmy na nowo, iż to Bóg nadaje naszemu życiu najgłębszy sens, prawdziwą pełnię, wręcz, że tylko On daje przyszłość nam i wszystkim ludziom. (…)
Msza św. na stadionie olimpijskim w Berlinie, na zakończenie pierwszego dnia wizyty, była jedną z wielkich celebracji liturgicznych, które dały mi możliwość modlenia się z wiernymi i umocnienia ich w wierze. Bardzo cieszyłem się z licznej obecności wiernych! W tej uroczystej i wywierającej wrażenie chwili przedmiotem naszego rozważania był ewangeliczny obraz winnego krzewu i latorośli, to znaczy jak ważne jest zjednoczenie z Chrystusem dla naszego życia osobistego wierzących oraz dla naszego bycia Kościołem, Jego Mistycznym Ciałem.
Wzruszająca była Msza św. sprawowana na wspaniałym placu katedralnym w Erfurcie. Przypominając świętych patronów Turyngii – św. Elżbietę, św. Bonifacego i św. Kiliana – a także czytelny przykład wiernych, którzy byli świadkami Ewangelii w systemach totalitarnych, zachęciłem wiernych, aby byli świętymi dnia dzisiejszego, dobrymi świadkami Chrystusa i przyczyniali się do budowania naszego społeczeństwa. Zawsze tymi, którzy naprawdę przemieniali świat byli w rzeczywistości święci i osoby przepełnione miłością Chrystusa. (…)
Ostatni etap mojej podróży przywiódł mnie do Niemiec południowo-zachodnich, do Archidiecezji Fryburskiej. Mieszkańcy tego pięknego miasta, wierni archidiecezji i wielu pielgrzymów, którzy przybyli z pobliskiej Szwajcarii i Francji oraz innych krajów, zgotowali mi szczególnie świąteczne przyjęcie. Mogłem tego doświadczyć także podczas czuwania modlitewnego z udziałem tysięcy młodych. Byłem szczęśliwy widząc, że wiara w mojej niemieckiej ojczyźnie ma młode oblicze, że jest żywa i ma przyszłość. W sugestywnej liturgii światła przekazałem młodym płomień świecy paschalnej, symbol światła, którym jest Chrystus, zachęcając ich: „Wy jesteście światłem świata”. Powtórzyłem im, że papież ma nadzieję na aktywną współpracę młodych: z łaską Chrystusa, są oni w stanie wnieść w świat ogień Bożej miłości. (…)
Drodzy bracia i siostry, ta podróż apostolska do Niemiec stworzyła mi dobrą okazję, aby spotkać się z wiernymi mojej niemieckiej ojczyzny, aby utwierdzić ich w wierze, nadziei i miłości i dzielić z nimi radość z powodu bycia katolikiem. Moja przesłanie było jednak skierowane do całego narodu niemieckiego, aby zachęcić wszystkich do spojrzenia z ufnością w przyszłość. To prawda: „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. (…)