Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z życia Jana Pawła II

Ślady obecności na stolicy św. Stanisława

[nggallery id=5]
Bł. Jan Paweł II mówił o Krakowie jako o „mieście swojego życia”. Tu Karol Wojtyła mieszkał, studiował i pracował przez 40 lat (1938–1978) jako kapłan, naukowiec, biskup i kardynał. Pałac arcybiskupów krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3 stał się na długie lata jego domem, miejscem pracy i modlitwy. Dnia 9 października 2011 obchodzimy XI Dzień Papieski, tym razem pod hasłem: Jan Paweł II Człowiek Modlitwy. Doświadczyliśmy niejednokrotnie skutków tego niezwykłego daru rozmowy Papieża z Bogiem. Tym darem ks. kard. Karol Wojtyła – Ojciec Święty Jan Paweł II promieniował na każdego człowieka, na cały świat. Papież znał niezwykłą moc modlitwy. Jako łaskę od Boga posiadał wielką umiejętność spotkań z ludźmi. Te dwa dary w sposób jemu tylko właściwy wzajemnie się przenikały.
Wśród wielu wzruszających i pięknych wspomnień z okresu posługi na stolicy św. Stanisława w Krakowie, zawartych w książce Wstańcie, chodźmy!, znajdujemy takie oto wyznanie Ojca Świętego: „Zainteresowanie drugim człowiekiem zaczyna się od modlitwy biskupa, od jego rozmowy z Chrystusem, który mu powierza swoich. Modlitwa przygotowuje nas do spotkań z drugimi. Są to spotkania, w których dzięki duchowemu otwarciu możemy się wzajemnie poznawać i rozumieć także wtedy, kiedy czasu jest niewiele”. Tą sekwencję kończył autor stwierdzeniem: „Mam zasadę, że każdego przyjmuję jako osobę, którą przysyła mi Chrystus – jako tego, którego mi dał i zarazem zadał”.
Całe życie bł. Piotra naszych czasów było naznaczone misją duszpasterzowania. Duszpasterską pasję ks. kard. Karol Wojtyła przeniósł z Krakowa do Rzymu i dalej na cały świat. Krakowski aspekt posługi arcybiskupiej Karola Wojtyły przypomina wystawa fotogramów zorganizowana z okazji beatyfikacji Jana Pawła II przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i Archiwum Kurii Metropolitalnej. Znajdujemy na niej z krakowskich lat księdza Karola Wojtyły zdjęcia zebrane pod wspólnym mianem: „Do Ciebie wołam człowieku”. Ekspozycji w gmachu Instytutu przy ul. Kanoniczej 18 towarzyszy album wydany jego nakładem. Z tej edycji pochodzą prezentowane, historyczne już fotografie.

Bożena Weber