Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 45,1.4–6
1 Tes 1,1–5b
Mt 22,15–21

Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga

Słowa życiaFaryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową. Przynieśli Mu denara.
On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis?
Odpowiedzieli: Cezara.
Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.
Kierując się, co prawda, dość niskimi pobudkami, faryzeusze zwrócili uwagę na wyjątkową cechę Jezusa: Zbawiciel nie ogląda się na osobę ludzką.
Z jednej strony nie lekceważy człowieka, widzi konkretne potrzeby, rozumie indywidualną sytuację osoby. Równocześnie nie ma w Nim najmniejszego zamiaru schlebiania komukolwiek. Jasne opinie, jednoznaczne wypowiedzi, prawość w ocenie bez względu na osobę. I to jest bardzo piękne.

rs