Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wspomnienie bł. Jana Pawła II

Aby być solą ziemi…

[nggallery id=7]
Liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, obchodzone w tym roku po raz pierwszy 22 października, skłania do refleksji nad fenomenem świętości Piotra naszych czasów. Jego osobisty sekretarz, dziś Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz – w pewnym sensie podsumowując całe posługiwanie Ojca Świętego w Kościele krakowskim i powszechnym w perspektywie rychłego wyniesienia go do chwały ołtarzy, 18 marca 2011 r. powiedział m.in.: „Jan Paweł II był dobrym pasterzem na wzór samego Chrystusa. Całe jego życie było naznaczone duszpasterstwem. Przenikało ono różne dziedziny jego życia i posługi, którą podejmował jako kapłan, naukowiec, filozof, teolog, wreszcie jako biskup i papież”.
Wskazując nieustannie drogę do Boga w życiu codziennym, Jan Paweł II stał się w pewnym sensie ikoną godnego i pięknego pielgrzymowania człowieka ku odwiecznym przeznaczeniom. Chodzi tu zwłaszcza o „odniesienia” wynikające z rozmaitych życiowych sytuacji i potrzeb człowieka, o postawy dotyczące konkretnych problemów wziętych z życia codziennego, z egzystencji określonych środowisk lokalnych, które wszyscy współtworzymy. Każde spotkanie z ks. kard. Karolem Wojtyłą – Janem Pawłem II dawało szansę spojrzenia na życie w szerszej perspektywie, poszerzało myślowe horyzonty. W okresie krakowskim wiejska ambona była równie nośnym miejscem ewangelizacji co katedra profesorska czy tron arcybiskupi Katedry Wawelskiej. Wszędzie uczył postawy wierności korzeniom, poszanowania dla rodzimych tradycji, historii, wielorakich form pobożności i religijności ludowej.
Prezentowane fotografie z dekanatu wielickiego są tego dobrym przykładem. Dlaczego właśnie z tego lokalnego środowiska? Przyszły Papież chętnie nawiązywał do ewangelicznego przesłania, aby być solą ziemi. Jego związki z ziemią wielicką sięgają czasów szkolnych (maj 1930) i gimnazjalnych (październik 1936). Jako biskup krakowski odwiedził kopalnię kilkakrotnie. Podejmowano także starania, aby podczas papieskiej wizyty w Ojczyźnie w 1999 r. i kanonizacji św. Kingi w Starym Sączu mógł nawiedzić podziemną Kaplicę jej imienia w Kopalni Soli. Choć do tego nie doszło, górnicy godnie upamiętnili pontyfikat Papieża-Polaka: powstał jego solny pomnik, krzyż papieski zdobi prezbiterium, a jeden z podziemnych chodników nosi jego imię, co zaznaczono wykutą w solnej ścianie pamiątkową tablicą.

Bożena Weber

Fotografie pochodzą z albumu Źródła nadziei. Jan Paweł II – mieszkańcom wielickiej ziemi. Nasza wdzięczność i zobowiązanie, pod red. ks. A. Dobrzyńskiego, Wieliczka 2011