Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W komunii z Bogiem (48)

„Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi” (Mt 25,19) – mówi Pan Jezus w przypowieści o talentach. Biblijny „talent” – to pieniądze. Dziś słowo „talent” kojarzy się ze zdolnościami, np. artystycznymi, naukowymi, sportowymi. W przypowieści „talent” oznacza każdy dar, który człowiek otrzymuje od Boga. „Talentem” jest życie, każdy dzień, współmałżonek, rodzina, życie w łasce uświęcającej, ale także praca, czas wolny, cierpienie.
Ci słudzy, którzy otrzymali pięć talentów i dwa talenty, pomnożyli je. Usłyszeli pochwałę: „Dobrze, sługo dobry i wierny… wejdź do radości twego pana” (w. 21). Natomiast ten, który otrzymał jeden talent, ukrył go. Usłyszał: „Sługo zły i gnuśny… sługę nieużytecznego wyrzućcie… tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (w. 26–30).
Bóg osądzi nas w chwili śmierci i na końcu świata. Ale każdy z nas musi się rozliczać przed Bogiem, własnym sumieniem, przed bliźnimi, szczególnie przed rodziną. Rozliczamy się przed Bogiem szczególnie wtedy, gdy przystępujemy do spowiedzi świętej. Przed spowiedzią zawsze przeprośmy bliźnich, a szczególnie każdego z członków rodziny, także – swoje dzieci. Taki był zwyczaj w naszych rodzinach.
Często w rachunku sumienia i w oskarżaniu siebie w spowiedzi ograniczamy się do tego, cośmy źle uczynili. Za mało zwracamy uwagę na zaniedbania, które są marnowaniem Bożych talentów. Zaniedbanie może dotyczyć różnych dziedzin życia rodzinnego. Zaniedbaniem jest brak przykładu modlitwy rodziców z dziećmi i za dzieci. Jest też zaniedbaniem brak odwagi, by upomnieć dorosłe dzieci. Często nasze zaniedbania dotyczą Bożych natchnień, które lekceważymy, dotyczą różnych okazji, sytuacji, kiedy możemy słowem i czynem pomóc drugiemu człowiekowi w pojednaniu się z Bogiem i bliźnimi.
„Z niego (Boskiego Serca) płynie wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka (Ef 3,16)… Znajduje się tutaj zarazem odpowiedź na tyle słabości i grzechów ludzi współczesnych, którzy nie żyją życiem wewnętrznym. Żyją zewnętrznie. Żyją zmysłami” (bł. Jan Paweł II, Włocławek, 7 czerwca 1991 r.).
Propozycja postanowienia: W niedzielę podsumujemy w rodzinie tydzień, zastanawiając się nad tym, jak wykorzystaliśmy Boże talenty w minionych dniach.

bp Jan Szkodoń