Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

W komunii z Bogiem (49)

Komunia, czyli wspólnota, jedność z Bogiem jest łaską. Bóg nas stworzył na swój obraz i przez Syna Swego pojednał nas ze sobą. Od Chrztu świętego jesteśmy mieszkaniem Boga Trójjedynego. Przez uczestnictwo we Mszy świętej i Komunię św. umacniamy naszą jedność z Bogiem: „trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56).
Jedność z Bogiem umacniamy otwierając się na Jego słowo, przez codzienną, częstą modlitwę, otwierając się na Miłosierdzie Boże w spowiedzi, poddając się woli Chrystusa, który jest naszym Królem, jest Królem Wszechświata.
Komunia z Bogiem owocuje jednością z ludźmi, szczególnie w małżeństwie i rodzinie. Pamiętajmy o odwrotnym kierunku: budowanie jedności z ludźmi, pogłębianie wspólnoty rodzinnej, pomaganie sobie, przebaczanie – otwiera nas na Boże słowo i Jego miłosierdzie.
Zapowiedź Sądu Ostatecznego odnosi się do każdego człowieka, ale najbardziej trzeba słowa „Mnieście uczynili” (Mt 25,40) wprowadzać w codzienność życia rodzinnego. „Głodnym” chleba, miłości, poświęconego czasu jest mąż, żona, rodzice i teściowie, dorastające dzieci, synowie i synowe, córki i zięciowie.
Wszystkie określenia: spragniony, przybysz, nagi, chory, w więzieniu – odnoszą się do naszych bliskich w rodzinie. Łatwiej jest do siebie odnosić słowa: „to ja jestem głodny, chory, to ja czuję się w domu jak przybysz”. Narzekamy, mamy poczucie opuszczenia i niezrozumienia. Często mało w nas pokory i otwarcia na ciche słowa skargi, wypowiadane lub niewypowiadane w rodzinie.
W cierpieniach i potrzebach bliźnich odkrywajmy Chrystusa. Jeśli będziemy pogłębiać komunię z naszym Zbawicielem, nasze serca będą otwarte na drugiego człowieka: „Mnieście uczynili”. Do konkretnych sytuacji, do konkretnego naszego powołania odnośmy obietnicę Pana Jezusa: „Pójdźcie… weźcie w posiadanie królestwo” (Mt 25,34), ale także ostrzeżenie: „I pójdą ci na mękę wieczną” (Mt 25,46).
„Dekalog… Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata” (bł. Jan Paweł II, Koszalin, 1 czerwca 1991 r.)
Propozycja postanowienia: Czy Pan Jezus jest Królem i Panem mych myśli, mego serca, moich decyzji? Czy jest Królem naszej rodziny?

bp Jan Szkodoń