Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA:
Iz 63,16b–17.19b; 64,3–7

1 Kor 1,3–9
Mk 13,33–37

Czuwajcie, bo nie wiecie,
kiedy Pan domu przyjdzie

Słowa życiaJezus powiedział do swoich uczniów:
Uważajcie i czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie.
Czuwajcie. Czuwajcie! Pan dał nam swój dom.
Nam powierzył troskę o swoje sprawy.
Każdemu wyznaczył stosowne zajęcie. Czuwajcie,
to znaczy nie zapomnijcie o swej odpowiedzialności. Nie ulegajcie złudzeniu, że waszym jest to, co dziś macie do dyspozycji. Nie zwlekajcie z podjęciem zadań tłumacząc, że jeszcze nie czas. Czuwajcie. Pan już dziś pyta, co uczyniliśmy z powierzonym dobrem. Czy słyszysz głos Jego?

rs