Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Iz 40,1–5.9–11
2 P 3,8–14
Mk 1,1–8

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu

Słowa życiaPoczątek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza:

Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą;
on przygotuje drogę Twoją.
Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego.

Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swe grzechy.
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.
„Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym” – oto pierwsze słowa opowieści Marka Ewangelisty. Dziś nie jest to już początek Adwentu, nie jest to także początek naszej wiary, ani początek naszych wysiłków duchowych. A jednak nie bez przyczyny słowo Boże mówi o początku. To zachęta, by nie uciekać przed początkiem, choćby miał to być już któryś z kolei. Warto zacząć znów. Bo każdy dzień naszego życia jest nową opowieścią o miłości, o walce, o zwycięstwach i klęskach. Jeszcze jedno, szczególnie ważne: niech to będzie opowieść pisana z Chrystusem, Synem Bożym.

rs