Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Głupota i Mądrość (37)

Mądry człowiek to rzadkie zjawisko

Kobieta i mężczyzna to dwa zupełnie różne światy, które zjednoczone miłością tworzą jeden świat, a tu miłość jest twórcza. W świecie kobiety dominuje subiektywizm i niezwykle bogata gama uczuć nastawionych na komunikację ze swoim mężczyzną i innymi ludźmi. Świat mężczyzny jest bardziej obiektywny i nastawiony na panowanie nad tym, co ma w swych rękach. Miłość jest w stanie przelać w mężczyznę energię uczuć kobiety i jej pragnienia bliskiego spotkania. Miłość jest również w stanie wprowadzić bogactwo świata mężczyzny w serce kobiety. Jeśli bowiem kobiecie miłości braknie, to chce podporządkować sobie innych, i uznaje swój dom za cały świat, poza którym nic nie istnieje. A mężczyzna, jeśli nie kocha, chce pogrążyć się w pracy i odnajduje siebie w świecie swoich dzieł, nie mając zapotrzebowania na budowę domu.
Te dwa podejścia, w planach Boga nastawionych na jedność, winny być uwzględniane w refleksji nad mądrością. Kohelet zatrzymał się nad tym i zanotował zdania, które często są dziś wykreślane, bo w nich na drodze mądrości wyżej postawiony jest mężczyzna niż kobieta. Skoro jednak słowa Koheleta należą do tekstu natchnionego, nie można ich lekceważyć, a po odczytaniu w kontekście innych wypowiedzi biblijnych na temat kobiety, trzeba je właściwie interpretować.
I przekonałem się, że bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, bo ona jest siecią, serce jej sidłem, a ręce jej więzami. Kto Bogu jest miły, ten się od niej ustrzeże, lecz grzesznika ona usidli. Oto, do czego doszedłem – powiada Kohelet – jedno z drugim porównując, by znaleźć słuszną ocenę, której nadal szukam, a nie znajduję: Znalazłem jednego [prawego] mężczyznę pośród tysiąca, ale kobiety [prawej] w tej liczbie nie znalazłem. Tylko, oto co stwierdziłem: Bóg uczynił ludzi prawymi, lecz oni szukają rozlicznych wybiegów (Koh 7,26–29).
Pisząc o kobiecie Kohelet ma na uwadze Ewę, która skłoniła Adama do grzechu. On jej uległ. Kobieta nie ma władzy, by zmusić mężczyznę do zła, ale może kusić i jeśli on nie jest wierny Bogu, ulegnie pokusie. Słowa: Kobieta jest siecią, serce jej sidłem, a ręce jej więzami, są wyznaniem autora, który tego doświadczył. Pamiętamy, że autor przekazuje mądrość Salomona, jaką odkrywał po nawróceniu z drogi grzechu. Wielu mężczyzn może się pod tymi słowami podpisać, wiedząc, że zostali „złowieni” przez kobietę.
Wypowiedź autora natchnionego sygnalizuje procent ludzi mądrych na ziemi. Według Koheleta, w jego czasach, to jeden na tysiąc, a więc nie ma nawet jednego procentu, tylko 0,1 proc. W takiej sytuacji znalezienie mądrego jest trudne. Dla wierzących takie spotkanie jest zawsze łaską. Trzeba to rozważyć w świetle Ewangelii. W niej w centrum jest spotkanie z mężczyzną, a jest nim Jezus, Mistrz mądrości.
Ewangelia również odsłania możliwość spotkania z mądrą kobietą, a jest nią Maryja, Matka Jezusa. Ona została nazwana Stolicą Mądrości. Promieniuje bowiem tymi rysami portretu, jakie posiada Mądrość w księgach Starego Testamentu. Mądrość jest przez autorów natchnionych przedstawiana jako kobieta. Kto wchodzi w świat Ewangelii, przeżywa spotkanie osobiste z Mistrzem Mądrości, jakim jest Jezus i ze Stolicą Mądrości, jaką jest Jego Matka. Kohelet nie miał jeszcze szansy spotkania z tymi bohaterami Ewangelii. Jego tekst jest ważny dla tych, którzy szukają Boga i mądrości. Kto ten skarb znalazł, ten odkrywa pełnię mądrości tak w Mężczyźnie, jak i w Kobiecie. Jezus i Maryja pozwalają wejść w świat bogactwa ich serc.