Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowo kapłana

Kościół naszym domem (4)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Powróć, Boże, wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl. I chroń to, co zasadziła Twoja prawica” (Ps 80) – ten fragment Psalmu jest wielokrotnie powtarzany w czasie Mszy świętej jako Psalm responsoryjny. Te słowa Psalmu są zawsze aktualne, ale nabierają wielkiego znaczenia w czasie rocznic, jubileuszy, świąt rodzinnych. Ten Psalm trzeba odczytywać i rozważać przeżywając Święta Bożego Narodzenia, dzielenie się opłatkiem, idąc na Pasterkę i śpiewając kolędy w rodzinie.
Rodzinę możemy porównać do winnego krzewu, który rośnie, kwitnie, wydaje owoce, ale czasem więdnie, usycha, przestaje przynosić owoce. Ratunek jest w Bogu: „nawiedź tę winorośl… chroń to, co zasadziła Twoja prawica”. Bóg „zasadził” tę winorośl w dniu ślubu, również wtedy, gdy poczynało się i rodziło pierwsze i kolejne dziecko. Modlitwa jest otwarciem się na łaskę Sakramentu Małżeństwa.
Ale troska o winorośl, którą jest małżeństwo i rodzina, każdy z członków rodziny, należy do wszystkich tworzących wspólnotę. Nikt nie może nie słyszeć Bożego wezwania: „chroń to, co Ja zasadziłem”, „chroń to, co ty tworzysz”, co zasadzisz, nawadniasz, pielęgnujesz. Ale też – zaniedbujesz, pozwalasz, że krzewy są niszczone, więdną, a nawet usychają. Więdnie zgoda, usycha miłość małżeńska, brakuje ofiarności, przebaczenia i trzeźwości.
Autor Listu do Hebrajczyków wskazuje na Chrystusa: „Oto idę… abym spełniał wolę Twoją, Boże” (Hbr 10,7). Jest to drogowskaz dla każdego z nas. Chronimy winorośl rodzinną, gdy szukamy i spełniamy Bożą wolę.
Przykładem jest dla nas Maryja. Ona zrodziła nam Zbawiciela. O Niej powiedziała św. Elżbieta w czasie Nawiedzenia: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,45).
Przy świątecznym stole, szczególnie przy wieczerzy wigilijnej, mamy szansę, by odnowić winnicę, krzew winny, jakim jest rodzina. Bóg daje nam szansę, obdarza nas gotowością do pojednania, budzi w nas pragnienie, by budować na tym, co jest dobre, co budzi nadzieję.
„Małżonkowie… musicie dawać świadectwo wszystkim, że jest możliwa piękna i szlachetna, wierna miłość” (bł. Jan Paweł II, 21 lutego 1979 r.).
Propozycja postanowienia:
Przygotowując się do Świąt, rozważmy fragment Psalmu (80,15–16). n