Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wokół RM – 20-lecie Radia Maryja

Ojciec Święty Benedykt XVI błogosławi Radiu Maryja i dziękuje za więź ze Stolicą Apostolską

W tym roku Radio Maryja obchodzi 20-lecie istnienia. Z tej okazji Ojciec Święty Benedykt XVI skierował przesłanie, błogosławieństwo i podziękowanie „za 20 lat ofiarnej misji ewangelizacyjnej”.

Przesłanie Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji XX rocznicy powstania Radia Maryja

fot. ks. R. Walczak
fot. ks. R. Walczak

Wielebny Ojciec Prowincjał Janusz Sok CSsR, Przełożony Warszawskiej Prowincji Redemptorystów!
Ojciec Święty Benedykt XVI, łącząc się duchowo z uczestnikami uroczystości 20-lecia Radia Maryja, za moim pośrednictwem przesyła na ręce Ojca Prowincjała pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo Założycielowi i Dyrektorowi Radia o. Tadeuszowi Rydzykowi, wszystkim pracownikom duchownym i świeckim, wolontariuszom oraz tym, którzy za przyczyną tej katolickiej rozgłośni znajdują umocnienie w wierze na drodze do spotkania z Bogiem.
Radio Maryja zostało erygowane przez biskupa chełmińskiego, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 1991 r. w Toruniu. W tym niełatwym dla Waszego kraju okresie odejścia od systemu negującego wolność słowa i narzucającego monopol władzy na informacje, potrzebne było powstanie nowych, katolickich mediów, które dotarłyby do wszystkich z orędziem zbawienia i rzetelną informacją. Tak myślał bł. Papież Jan Paweł II, który zwracając się do Was, powiedział: „Wielka jest dzisiaj potrzeba przepowiadania Ewangelii w naszej Ojczyźnie, potrzebne jest ludziom autentyczne słowo. Słowo, które buduje, a nie dzieli, które wlewa otuchę w zalęknione serca. Słowo czyste, proste, głoszące miłość i prawdę. Takim słowem jest orędzie Zbawienia. Jest nim sam Chrystus. Tego właśnie Słowa Wy jesteście głosicielami”.
Papież, Wasz Rodak, wyznał również: „Dziękuję Radiu Maryja za to wielorakie i ofiarne zaangażowanie się w Apostolstwo Słowa, które dziś jest tak bardzo ważne i tak bardzo potrzebne w naszym kraju”. On sam zawierzył Wasze Radio opiece Maryi, głównej Patronki Radia, w słowach: „Was wszystkich, Wasze Apostolstwo oddaję w opiekę Najświętszej Maryi Pannie, którą czcimy jako Gwiazdę Ewangelizacji. Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź Jego Opiekunką”.
„Niech Maryja, Gwiazda Nowej Ewangelizacji, prowadzi Wasze Radio na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów”.
W duchu tego zawierzenia i przy nieugiętej woli i wierności Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła i Jego Pasterzom Radio Maryja mogło, mimo trudności, owocnie rozwinąć swą działalność w kraju i za granicą. Zaś mając ziarno Słowa w sercach ludzkich, po 20 latach nieprzerwanej działalności na wielu płaszczyznach, można przyznać, że plon tego zasiewu jest obfity.
W pierwszym rzędzie na falach Waszego Radia doświadczyć można spotkania z Bogiem poprzez modlitwę i katechezę. Dwa istotne elementy, które wyróżniają Radio katolickie spośród innych rozgłośni. Codziennie transmitowana jest Msza św., modlitwa brewiarzowa, Anioł Pański, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Apel Jasnogórski z Częstochowy, Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i inne modlitwy okresowe, jak np. Gorzkie Żale.
Codzienna katecheza ubogacana jest udziałem księży biskupów, a nierozerwalna więź ze Stolicą Apostolską przejawia się w transmisjach wszystkich pielgrzymek zagranicznych Ojca Świętego, środowych audiencji ogólnych, modlitwy „Anioł Pański” z Papieżem, wiadomości Radia Watykańskiego oraz ważniejszych wydarzeń z życia Stolicy Świętej i Kościoła powszechnego. Ponadto transmitowany jest Tygodnik Wiadomości z Watykanu Octava Dies, jak również serwis informacyjny z Ziemi Świętej Terra Santa News.
Ojciec Święty Benedykt XVI wyraża swą radość z faktu, że dzięki Radiu Maryja i związanej z nim Telewizji Trwam Jego podróże apostolskie, audiencje środowe i inne wystąpienia mogą być odbierane w Polsce w języku ojczystym. Jest to wyraźny wkład w przybliżanie Misji Piotrowej w Waszym kraju i wśród Waszych rodaków na obczyźnie. Nie bez znaczenia pozostaje również działalność chrześcijańsko-społeczna Waszego Radia. Znany i religijnie cenny jest wspólnotowy wymiar słuchaczy Radia Maryja, rodzin, młodzieży, a zwłaszcza wspaniały i jedyny tego rodzaju fenomen Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci, gromadzących około 150 tys. dzieci w różnych częściach świata, które wyrażają swą miłość do Matki Zbawiciela poprzez regularną, codzienną modlitwę różańcową.
Z myślą o formacji młodzieży i w trosce o katolickich dziennikarzy działa już od 10 lat w Toruniu Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, a prasowy wymiar dziennikarstwa reprezentuje znany w Polsce dziennik. Radio Maryja pielgrzymuje też po ojczystej ziemi, transmitując Mszę św. i inne nabożeństwa z wielu sanktuariów w diecezji i parafii oraz śledzi wydarzenia z życia Kościoła w Polsce.
Słuchacze Radia Maryja stoją na pielgrzymich szlakach do Częstochowy, do Rzymu i do Amerykańskiej Częstochowy w stanie Pensylwania.
Specyfiką tego Radia jest również to, że każdy może wziąć udział w otwartym programie dyskusyjnym „Rozmowy niedokończone”, telefonicznie uczestnicząc w programie transmitowanym na żywo. Należy wspomnieć także o środowiskach naukowych, kulturalnych i społecznych skupiających się wokół Radia Maryja i opowiadających się jasno za nauką moralną Kościoła katolickiego, w obronie życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci i w obronie rodziny opartej na odpowiedzialnym i przez Boga pobłogosławionym związku mężczyzny i kobiety oraz na chrześcijańskim wychowaniu potomstwa.
Wspomniane formy religijnego oddziaływania na rzesze radiosłuchaczy, [kierowane] szczególnie do osób niepełnosprawnych, chorych i posuniętych w latach, które nie mogą uczestniczyć osobiście w programach duszpasterskich w swoich diecezji czy parafii, stanowią autentyczny wkład w Misję Ewangelizacyjną Kościoła w Polsce i współgrają z drogą Nowej Ewangelizacji wytyczoną przez Urząd Nauczycielski Kościoła.
Na zakończenie pragnę przytoczyć słowa Papieża, Waszego Rodaka, bł. Jana Pawła II, skierowane do Was podczas jednej z pielgrzymek do Rzymu. „Niech Wasze Radio służy prawdziwej informacji, przepełnionej miłością i opartej na sprawiedliwości. Niech przyczynia się do kształtowania ludzkich sumień w duchu nauki Chrystusa”.
Ojciec Święty Benedykt XVI, dziękując Wam za 20 lat ofiarnej Misji Ewangelizacyjnej, prosi Boga, za przyczyną Matki Najświętszej, Patronki Radia Maryja, aby to Dzieło przenikania wiary do sumień ludzkich, prowadzone przez Zgromadzenie Zakonne Redemptorystów w Polsce i na świecie, zaowocowało trwałym zwycięstwem dobra nad złem i przyczyniło się do dobra wielu chrześcijan i całego Waszego kraju. W tym duchu łączę się i ja w radości, jaką przeżywacie, i pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości oraz radiosłuchaczy.

Watykan, 1 grudnia 2011 r.

+Tarcyzjusz Kardynał Bertone
Sekretarz Stanu