Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Numer 2 / 2012

Szanowni Państwo P.T. Czytelnicy i Współpracownicy „Źródła”
Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło” świętuje 20. rocznicę rozpoczęcia działalności wydawniczej. Z tej okazji pragniemy spotkać się na dziękczynnej Mszy św., aby podziękować Panu Bogu za opiekę nad Tygodnikiem, jego zespołem oraz środowiskiem Czytelników i Współpracowników, prosząc jednocześnie o dalsze czuwanie nad nami.
Będziemy także modlić się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego i o błogosławieństwo Boże dla Laureatów Nagrody, której patronuje Sługa Boży.
Msza św. koncelebrowana będzie sprawowana w Bazylice św. Floriana w Krakowie przy ul. Warszawskiej w czwartek 12 stycznia 2012 r. o godzinie 13.30. Serdecznie zapraszamy!

Redaktor Naczelny TRK „Źródło”
Adam Kisiel


Fra Angelico, Chrzest Chrystusa