Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowo kapłana

Kościół naszym domem (6)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

W niedzielę Świętej Rodziny (rok „B”) czytamy: „Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim” (Łk 2,40).
W oktawie Bożego Narodzenia obchodzimy święto Rodziny z Nazaretu. Czcimy nade wszystko Syna Bożego, który chciał urodzić się i wzrastać w rodzinie. Do Pana Jezusa Ewangelista odnosi słowa: „Dziecię… rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością”.
Rozważamy rolę Maryi i św. Józefa w opiece nad Jezusem i tworzeniu wspólnoty rodzinnej. Chyba każda żona i matka zastanawia się, w jaki sposób Maryja może być dla niej wzorem. Wiele kobiet codziennie modli się do Matki Bożej w intencji swoich dzieci i w intencji swego powołania.
Trzeba odnowić cześć dla św. Józefa. Szczególnie mężowie i ojcowie winni szukać wzoru i oparcia w Opiekunie Pana Jezusa i Oblubieńcu Najświętszej Dziewicy. Obecnie obserwujemy mężczyzn, którzy tracą świadomość, że bycie mężem i ojcem to wielka godność i piękne powołanie. Św. Józef, który nie był fizycznym ojcem Pana Jezusa, może pomóc mężczyźnie realizować zadania, jakie mu zlecił Bóg.
[pullquote]
Propozycja postanowienia
Może w naszej rodzinie uda się przeczytać wspólnie słowo Boże z dnia święta Świętej Rodziny.
[/pullquote]
Warto wracać do dwóch lekcji mszalnych ze święta Rodziny z Nazaretu. „Kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził” (Syr 3,4), „Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość” (Syr 3,12).
Rzeczą pożyteczną byłoby czytanie i rozważanie fragmentu Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan (3,12–21). Apostoł wymienia przymioty, o które trzeba się starać: „serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem… jak Pan wybaczył wam, tak i wy… I bądźcie wdzięczni” (3,12–15). I jeszcze inny fragment do rozważania i wprowadzenia w życie: „Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom… Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci” (w. 20–21).
„Żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być uważane i przyjmowane jako dar Boga” (bł. Jan Paweł II, Kielce, 3 czerwca 1991 r.).