Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bez dzieci nie ma przyszłości

Ks. bp Grzegorz Kaszak, członek Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny, BISKUP SOSNOWIECKI

„Geniusz kobiety” kryje w sobie „ślady Bożego zamysłu”. Nie został więc przez kobietę wytworzony, ale dany jej, i to przez samego Stwórcę. Tylko kobieta ma możliwość urodzenia dziecka i wykarmienia go piersią.
Ostatnio w mediach lansuje się kobietę, która wprost mówi, że nie lubi dzieci, bez najmniejszego żalu i jakiejkolwiek skruchy opowiada o dokonanych aborcjach, czyli zabójstwach popełnionych na niewinnych, bezbronnych nienarodzonych swoich dzieciach. Wynoszenie na piedestał takich postaw, to dawanie złego przykładu, wprowadzanie zamieszania wśród ludzi. W tym przypadku mamy więc do czynienia ze złem zgorszenia. (…).
Wrogie nastawienie do macierzyństwa – które przecież z woli Bożej jest przejawem „geniuszu kobiety” – zniechęcanie kobiet do tego, by wydawały na świat potomstwo, bardzo źle odbije się na nas wszystkich. Już teraz słyszymy z ust przywódców naszego kraju, że nie ma dzieci, że sytuacja demograficzna jest zła, trzeba więc podnieść wiek emerytalny. Nagłaśnianie i reklamowanie postawy „nie lubię dzieci”, w sytuacji, kiedy struktura demograficzna polskiego społeczeństwa, objawiająca się niedostateczną liczbą dzieci, stwarza wszystkim Polakom bardzo poważne problemy, jest hipokryzją. n
Fragment homilii wygłoszonej w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 1 marca 2012 r.