Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Aborcja = zabójstwo

Życiu zawsze tak!
Zabijaniu zawsze nie!

Medycyna, nauka jednoznacznie stwierdziła: życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. To fakt naukowy, niepodważalny. Każdy powinien go znać: katolik, ateista, prawosławny, muzułmanin czy żyd.

Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, przerwanie tego życia, obojętnie w jaki sposób, obojętnie jaką metodą: czy to będzie tydzień po poczęciu (jak to czyni osławiona „spirala”), miesiąc czy pięć miesięcy po poczęciu, będzie to zawsze przerwanie, zniszczenie życia człowieka, czyli mówiąc krótko – zabójstwo.
Zauważmy, że do tego stwierdzenia, że aborcja jest zabójstwem człowieka dochodzono nie na podstawie przekonań religijnych, ale na bazie faktu naukowego i logicznego myślenia. Dodam, że aborcja to zabójstwo absolutnie niewinnego i skrajnie bezbronnego człowieka, jakim jest poczęte, a jeszcze nienarodzone dziecko.
Żadne stanowione przez parlamenty, czy sądy najwyższe prawo nie może zezwolić na bezkarne zabijanie ludzi nienarodzonych.
W mediach publicznych i komercyjnych – przez ponad 20 lat „dyskusji” nie podano definicji aborcji. W naszym tygodniku i mediach katolickich podawano je wielokrotnie. Podam ją jeszcze raz.
Aborcja to przerwanie życia człowieka w okresie od jego poczęcia aż do dziewięciu miesięcy życia w łonie matki!
Trzeba z naciskiem podkreślić, że dzieciom: 12-tygodniowym, pięciomiesięcznym, czy nawet rodzącym się już dziewięciomiesięcznym nie podaje się w czasie aborcji żadnych środków znieczulających!!!
Jakże nierzetelne są media publiczne, komercyjne, które już przez ponad 20 lat „pseudodyskusji” nie zdążyły podać tych informacji!
Korzystajmy regularnie sami i zachęcajmy innych do korzystania z prasy katolickiej, rozgłośni katolickich, telewizji TRWAM. Nie dajmy sobą manipulować, nie dajmy się oszukiwać!

Stanisław Kowalski

Zapraszamy na stronę internetową www.pro-life.pl