Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Naukowcy, lekarze

Od poczęcia człowiek

Naukowcy, lekarze
Życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia. To fakt biologiczny, medyczny, niepodważalny. Przyjęcie do wiadomości tego faktu powinno u każdego, niezależnie od wyznawanego światopoglądu, prowadzić do bezwarunkowego szacunku wobec życia każdej poczętej istoty ludzkiej.
Poniżej podano wypowiedzi naukowców i lekarzy pochodzące z różnych publikacji.
Prof. dr med. J. Lejeune (b. kierownik Katedry Genetyki na Uniwersytecie im. R. Descartesa w Paryżu): „Dzięki nadzwyczajnemu postępowi techniki wtargnęliśmy do prywatnego życia płodu (…) Przyjęcie za pewnik faktu, że po zapłodnieniu powstała nowa istota ludzka nie jest już sprawą upodobań czy opinii. Ludzka natura tej istoty od chwili poczęcia do starości nie jest metafizycznym twierdzeniem, z którym można się spierać, ale zwykłym faktem doświadczalnym”.
(„Wiedza i Życie” nr 11 z 1986, s. 8)
Prof. dr hab. med. R. Klimek (dyrektor Ginekologii i Położnictwa AM w Krakowie, członek Komitetu Naukowego Światowej Federacji Ginekologów, były przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego): „Człowiek rozpoczyna swoje istnienie z chwilą połączenia się plemnika i komórki jajowej w zygotę jako nowy układ biologiczny”.
(mat. z Międzynarodowej Konferencji
„Aborcja – Przyczyny, następstwa”, terapia, 2004, s. 40)
Prof. dr med. K. Janicki (red.): „Rozwój dziecka zaczyna się już w chwili jego poczęcia”.
(„Poradnik Domowy”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
Warszawa 2006, s. 202)
Prof. dr hab. med. J. Roszkowski: „Życie człowieka nie zaczyna się z chwilą narodzin, ale od momentu poczęcia”.
(„Baby boom – bezpłatny poradnik dla rodziców
małych i dużych dzieci”,
miesięcznik, wrzesień 2008, s. 31)
Dr med. A. Marcinek: „Połączenie komórki jajowej i plemnika, czyli gamety matczynej i ojcowskiej daje początek odrębnemu życiu. W wyniku zapłodnienia powstaje w pełni genetycznie uformowany nowy człowiek, którego rozwój dokonuje się w czasie życia ludzkiego. Tak więc embrion, płód, noworodek, niemowlę, dziecko, dorosły, starzec to określenia poszczególnych etapów rozwoju życia człowieka”.
(cyt za: „Służba Życiu. Zeszyty Problemowe”, nr I/2008, s. 2)