Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Polacy są za ochroną życia człowieka

Wielkie media w Polsce i w świecie podają często wyniki zmanipulowanych, czy wręcz sfałszowanych ankiet, sondaży nt. problematyki obrony życia człowieka. Manipulacje polegają na odpowiedniej konstrukcji pytań zadawanych ankietowanym czy doborze grup ankietowanych osób.
Poniższe wyniki ankiet, sondaży, które wykazują społeczne poparcie dla obrony życia są często przemilczane.
Poniżej przytoczę kilka wyników, które jednoznacznie wykazują, że zdecydowana większość Polaków jest za ochroną życia człowieka.
W 1990 roku Sejm RP zarządził konsultacje społeczne nt. prawa do życia dla poczętych dzieci. W styczniu 1991 ogłoszono oficjalne wyniki: z 1 710 976 pisemnych odpowiedzi 1 527 000, czyli 89 proc., było za prawem do życia!
W latach 2006–2007 podjęto próbę umocnienia, doprecyzowania konstytucyjnej ochrony życia człowieka poprzez uzupełnienie 38. art. Konstytucji RP o słowa: „od poczęcia do naturalnej śmierci”. 13 kwietnia 2007 roku w Sejmie nie udało się przegłosować tego wzmocnienia ochrony życia. Według oficjalnego pisma z Kancelarii Sejmu RP, do 16 kwietnia 2007 roku wpłynęło 508 683 podpisów pod apelem o wprowadzenie do Konstytucji RP zapisu gwarantującego ochronę życia człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Przeciwko takiemu zapisowi do Kancelarii Sejmu wpłynęły listy podpisane łącznie przez 1987 osób.
Według sondażu Polskiej Grupy Badawczej (luty 2007 r.) zdecydowana większość Polaków popierała projekt zapisania w Konstytucji RP prawa każdego człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Za takim prawem opowiedziało się 52,4 proc. biorących udział w badaniu, wobec 33,3 proc. mających przeciwne zdanie.
20 marca 2010 r. dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił wyniki ogólnopolskiego sondażu przeprowadzonego przez GfK Polonia; za aborcją bez ograniczeń (czyli de facto za „starą” aborcyjną ustawą z 27 kwietnia 1956 r.) opowiedziało się tylko 5 proc. (słownie: pięć procent) ankietowanych.
Najnowsze badania opinii publicznej, przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polaków przez ośrodek IQS we wrześniu 2010 r. na zlecenie Fundacji Pro, ponownie wykazują trwałą zmianę mentalności społecznej w kwestii obrony życia człowieka od poczęcia, jaka dokonała się w naszym kraju w ostatnich dwóch dekadach. W badaniach tych 88 proc. ankietowanych uznało za pewnik, że życie ludzkie zaczyna się w chwili poczęcia, zaś 90 proc. zgodziło się ze stwierdzeniem, że dziecko przed narodzinami ma bezwarunkowe prawo do życia. 83 proc. ankietowanych uważało, że choroba, nawet poważna, nie ogranicza niczyjego prawa do życia.
Na stronie internetowej „Gazety Wyborczej” (14 grudnia 2010 r.) prezentowane są wyniki sondażu: „Jak oceniasz in vitro”, który trwa od października tego roku:
65% – Jestem przeciwko metodzie in vitro (34 359 głosów)
30% – Powinno być powszechnie dostępne i w całości refundowane (15 744)
3% – Refundacja powinna być najwyżej częściowa (1 466)
3% – In vitro nie powinno być refundowane, ale dostępne (1 426).
Liczba oddanych głosów: 52995.
Blisko trzydziestu organizacjom proaborcyjnym, zaangażowanym w zbieranie podpisów pod projektem ustawy o szerszym „dostępie” do aborcji, nie udało się zebrać wymaganych 100 tysięcy podpisów! Liczba 30 tysięcy zebranych podpisów przez organizatorów akcji „Tak dla kobiet” dysponujących ogromnymi środkami finansowymi pokazuje, jak niewielkie jest poparcie dla aborcji w Polsce. Dla porównania, na wiosnę ubiegłego roku środowiska pro-life zebrały 600 tysięcy podpisów w ciągu zaledwie dwóch tygodni.
Więcej informacji na stronie:http://wyborcza.pl/1,76842,8526553,Wyklete_in_vitro.html

zestawił Antoni Zięba