Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nawrócić nas może tylko Bóg

ks. kard. Stanisław Dziwisz METROPOLITA KRAKOWSKI

Budowanie wiarygodnego wizerunku Kościoła, który byłby otwartym domem dla wszystkich, musimy zacząć od nas samych, od osobistego nawrócenia. Nie nawrócimy się sami, o własnych siłach. (…) Dlatego powinniśmy otworzyć się na przyjęcie Bożego słowa, Bożego przebaczenia i Bożej miłości. W tym kontekście, w ramach wielkopostnego rachunku sumienia, zadajmy sobie bardzo osobiste pytania: jakie miejsce w naszym życiu zajmuje codzienna modlitwa? Czy jest uprzywilejowanym czasem spotkania z naszym Stwórcą i Panem, który nadaje sens wszystkiemu, czy też pozostaje na marginesie innych spraw, spotkań i zajęć? Czy Eucharystia, zwłaszcza niedzielna, jest rzeczywiście źródłem i szczytem naszego życia chrześcijańskiego? Czy i jak korzystamy z sakramentu pojednania, zdając sobie sprawę z własnych grzechów, niewierności i słabości? Czy skorzystamy z szansy wielkopostnych rekolekcji, by zainwestować w osobistą formację duchową i moralną? A może uczestnictwo w Drodze Krzyżowej czy Gorzkich Żalach mogłoby nam pomóc, byśmy bardziej zbliżyli się do Jezusa cierpiącego i umierającego dla naszego zbawienia?

Fragment Słowa pasterskiego Metropolity Krakowskiego na Wielki Post 2012 roku