Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Rodzina miejscem na miłość

ks. abp Józef Michalik

Ile razy ludzie wyszydzają rodzinę wielodzietną. Nazywają patologiczną. A to jest rodzina, która ma odwagę opowiedzieć się przeciwko patologii braku miłości, bo brak miłości jest patologią. To jest rodzina, która odważnie przyjmuje życie jako dar Boży i chce to życie wychować. (…)
Trzeba przywrócić w rodzinie miejsce na miłość i zaufanie. Do dziecka, ale i do starego ojca, czy matki. To też jest obrona życia. Jeśli się usunie miłość, jeśli rodzice nie dają dziecku miłości, to wychowuje je ulica i to jest dramat. (…) Nieraz trzeba zrezygnować z szans na wzbogacenie się materialne, jeśli odbywa się kosztem oddzielenia ojca od rodziny. Warto i trzeba razem pielęgnować miłość do dziecka, mieć czas dla niego, na rozmowę, wspólną modlitwę. Trzeba manifestować wierność Bożemu prawu i mieć odwagę budzić sumienia. Nasza obecność i marsze przez Polskę, które dzisiaj się odbywają, to już jest zwycięstwo, to już jest budzenie sumienia. (…) Nie dokona się to tylko mówieniem i manifestacją, bo sumienie budzi się pod krzyżem Chrystusa, przed ołtarzem, w czasie rekolekcji i spowiedzi.
Fragment wypowiedzi podczas IV Przemyskiego Marszu dla Życia i Rodziny, 24 marca 2012 r.