Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bądźmy stróżami życia

Z okazji Narodowego Dnia Życia, przypadającego w przeddzień liturgicznego wspomnienia Zwiastowania Pańskiego, dnia 22 marca br. w gmachu Rady Miasta Krakowa zorganizowana została konferencja poświęcona obronie życia ludzkiego. Spotkania, związane z tą jakże ważną problematyką promowaną przez środowiska pro-life, mają stać się już doroczną tradycją Samorządu Krakowskiego w ramach oficjalnych obchodów Narodowego Dnia Życia. Zapewniał o tym zebranych Józef Plich, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, pod którego patronatem w konferencji wzięli udział: poseł na Sejm RP Barbara Bubula, dr inż. Antoni Zięba, współorganizator Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci i dr med. Maria Szczawińska.
Ustanowiony decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 27 sierpnia 2004 roku, Narodowy Dzień Życia powinien stać się okazją do ogólnopolskiej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i bezwarunkowy szacunek dla życia każdego człowieka od chwili jego poczęcia. Winien stać się dniem solidarności społecznej i zachętą, aby podejmować wspólne działania związane z autentycznym dobrem polskich rodzin i ich kondycją materialną.
W duchu bezspornego prawa do życia, poseł Barbara Bubula przedstawiła plan działań powstałego w listopadzie 2011 roku Parlamentarnego Zespołu na rzecz Ochrony Życia i Rodziny z udziałem 91 parlamentarzystów (82 posłów i 9 senatorów), popierającego wszelkie działania legislacyjne w obronie życia, zdrowia, edukacji itd. Z inicjatywy dr. inż. Antoniego Zięby zaprezentowano film dokumentalny Od poczęcia człowiek. Znany w całym kraju obrońca życia przedstawił aktualne zadania zmierzające do pozytywnego oddziaływania na opinię publiczną, na wzrost świadomości społecznej na gruncie promowania szeroko pojętej cywilizacji życia, a ginekolog Maria Szczawińska przedstawiła wspaniały referat na temat Troski o życie i zdrowie dziecka w okresie prenatalnym.

Bożena Weber