Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Obszar nowego życia

ks. kard. Stanisław Dziwisz METROPOLITA KRAKOWSKI

Zginamy kolano przed Jezusem, bo jest On prawdziwym Bogiem i człowiekiem. Zginamy przed Nim kolano, bo jest naszym Panem i Zbawicielem. On wkroczył w naszą trudną historię grzechu i nieprawości, aby przez swoją okrutną śmierć krzyżową i zmartwychwstanie wyprowadzić nas z krainy śmierci oraz wprowadzić w obszar nowego życia, które się nigdy nie skończy.
Kluczem do zrozumienia wydarzeń Wielkiego Tygodnia jest miłość. Niepojęta miłość Boga, który tak „umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Jezusowi nikt nie odebrał życia. Nikt nie miał nad Nim takiej władzy. Jezus dał swoje życie, abyśmy my – Jego uczniowie – mieli życie i mieli je w obfitości (por. J 10,10).

Fragment homilii wygłoszonej w Niedzielę Palmową,
Katedra Wawelska, 1 kwietnia 2012 r.